Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik […] Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner […] Neunter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1753 Miejsce publikacji: Hamburg,Leipzig Autor:
  • Kästner, Abraham Gotthelf
Illustracje: 11 Strony: [ 8 ]; 336; [ 16 ] Sygnatura: 010547/9 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Królewska Szwedzka Akademia Nauk - 18 w.
  • Królewska Szwedzka Akademia Nauk - publikacje - przekład niemieckojęzyczny - 18 w.
  • Publikacje popularnonaukowe - 18 w.
  • Historia nauki
  • Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.09.2022

Opis dokumentu

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen… (Hamburg, Lipsk; 1753) - dziewiąty tom niemieckojęzycznego przekładu bogatego i zróżnicowanego zbioru publikacji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, w opracowaniu niemieckiego naukowca, matematyka i epigramatyka Abrahama Gotthelfa Kästnera (1719-1800). Kästner, od 1731 roku studiował m.in. prawo, filozofię, fizykę, matematykę i metafizykę na Uniwersytecie w Lipsku. W 1739 roku, po uzyskaniu habilitacji został wykładowcą, a w 1746 profesorem. W 1756 roku został mianowany profesorem filozofii naturalnej i geometrii na Uniwersytecie w Getyndze, od 1763 był również dyrektorem obserwatorium astronomicznego. Za życia znany był zarówno jako matematyk, jak również jako poeta (tworzył epigramaty, odznaczające się ciętym humorem i dotyczące współczesnych autorowi osobistości) i filozof. Kästner, nie był może matematykiem twórczym, który wzbogacił matematykę o specjalistyczne pojęcia naukowe, jak np. Leonhard Euler (1707-1783), ale uznanie zyskał niewątpliwie przede wszystkim jako skuteczny autor podręczników, za pośrednictwem których wywarł duży wpływ na nauczanie matematyki. Kästner był członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i tłumaczył jej publikacje na język niemiecki. Akademia została założona 2 czerwca 1739 roku w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk. Stała się przede wszystkim korporacją elity naukowej, ciałem opiniodawczym, popularyzującym i oceniającym osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, technicznych etc. oraz propagatorem wymiany myśli i doświadczeń między różnymi dyscyplinami. Niniejszy, dziewiąty tom publikacji zawiera 46 wyodrębnionych prac z roku 1747, które zostały opracowane przez różnych autorów. Należą do nich traktaty, informacje i teksty związane z aktualnymi, prowadzonymi wówczas badaniami, eksperymentami, odkryciami i pracami naukowymi z różnych dziedzin nauki (m.in. botanika, zoologia, medycyna, technika, mechanika, budownictwo, mineralogia). Dziewiąty tom porusza m.in. zagadnienia : obserwacji pogodowych; historii nauki, a w szczególności rozwoju elektryczności i mechaniki; zjawiska odchyleń igły magnetycznej; charakterystyki Kinnekulle - płaskowyżu górskiego w Szwecji; opisów rzadkich przypadków chorobowych (np. wyimaginowanej dwuletniej ciąży, ciężkich chorób gardła); opisów rzadkich gatunków owadów, zwierząt; sadzenia, uprawy i zbioru gruszek ziemnych; charakterystyki tasiemca; położenia środka ciężkości na statkach; doświadczeń chemicznych (m.in. z sodą kaustyczną); opisów nowych maszyn i wynalazków etc. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 010547/9-010547/10.