Der Handel auf der Memel von Anfang des 14. Jahrhunderts bis 1430

Typ: Książka Rok publikacji: 1927 Miejsce publikacji: Kaunas Autor:
  • Remeika, Johann (1892-?)
Strony: 58 Sygnatura: 34829 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Christiana Albrechta - Kilonia - 20 w.
  • Rozwój handlu - Litwa - 14 w.
  • Remeika, Johann (1892-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.10.2018

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa przygotowana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1927 roku w Kownie autorstwa Johanna Remeika (1892-?). Praca została złożona na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (niem. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; nazwa uczelni upamiętnia jej założyciela, Christiana Albrechta - księcia Szlezwika-Holsztynu-Gottorp). Referentem pracy był historyk, prof. dr Fritz Rörig (1882-1952). Tematyka pracy koncentruje się na przedstawieniu zagadnienia szeroko pojętego rozwoju stosunków i wymiany handlowej na terenach Litwy w okresie od początku wieku XIV do 1430 roku. W części pierwszej autor przedstawia rys historyczny rozwoju stosunków handlowych na terenach litewskich w okresie będącym przedmiotem niniejszej rozprawy. Prezentuje m.in. kontakty handlowe z zakonem krzyżackim, znaczenie Wilna w rozwoju tego handlu, dzieje i rozwój handlu z Prusami, treści zawartych umów i korespondencji handlowych za czasów Giedymina (ok.1275 – 1341) - wielkiego księcia litewskiego , założyciela dynastii Giedyminowiczów, dziada Jagiełły etc. Część druga to opis dróg handlowych, rodzajów handlu, form transportu oraz dane dotyczące sposobu i form obrotu towarami oraz rodzaju artykułów będących przedmiotem transakcji handlowych.