Der Drausensee bei Elbing, seine Entstehungsgeschichte und seine Tierwelt, zugleich ein Beitrag für die Tiergeographie des Weichsel-Nogatdeltas

Typ: Książka Rok publikacji: 1925 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Lüttschwager, Hans
Illustracje: 27 Strony: 99; [ 9 ] Sygnatura: 35170 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Jezioro Drużno - historia powstania, charakterystyka
  • Jezioro Drużno - fauna i flora
  • Zoogeografia - jezioro Drużno
  • Ornitologia - jezioro Drużno
  • Lüttschwager, Hans
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.01.2019

Opis dokumentu

Ponad stustronicowa publikacja wydana w Gdańsku w 1925 roku autorstwa Hansa Lüttschwagera. Przedmiotem opracowania jest jezioro Drużno (Druzno) - (niem. Drausensee), położone w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie elbląskim, na obrzeżach miasta Elbląg. Materiał prezentuje m.in. historię powstania tego zbiornika wodnego, jego obszerną geograficzno – geologiczną charakterystykę oraz niezmierzone bogactwo fauny i flory, ze szczególnym uwzględnieniem występujących tu gatunków ptactwa i mięczaków. Jezioro Drużno (Druzno) to jedno z najbardziej wyjątkowych jezior w Polsce. Jest część Zalewu Wiślanego odciętą aluwiami. Zwane niekiedy "perłą Żuław" stanowi rzadki typ jeziora deltowego, płytkiego, silnie zarastającego, a zarazem bardzo bogatego przyrodniczo. Opisy świata zwierzęcego zawarte w opracowaniu to przyczynek do wzbogacenia wiedzy o zoogeografii terenów delty Wisły i Nogatu. Publikacja wydana została przez Zachodniopruskie Towarzystwo Botaniczno - Zoologiczne (niem. Westpreußischer Botanisch-Zoologischer Verein) - towarzystwo działające w Gdańsku w latach 1878-1945, przy wsparciu senatu Wolnego Miasta Gdańska, prowincji Prusy Wschodnie i miasta Elbląg.