Denkschrift zur Säkular-Feier der Westpreuβischen Landschaft

Typ: Książka Rok publikacji: 1887 Miejsce publikacji: [Berlin] Strony: 30 Sygnatura: 34787 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Instytucje kredytowe - Prusy - historia
  • Towarzystwo kredytowe ziemskie - Prusy Zachodnie - historia
  • System finansowania długoterminowego - Prusy - historia
  • Finanse - kredyty - Prusy - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.12.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1887 roku z okazji setnej rocznicy powołania tzw. Ziemstwa kredytowego dla Prus Zachodnich (niem. Westpreuβische Landschaft). Instytucja ta, powołana rozporządzeniem króla Prus Fryderyka Wilhelma II (1744-1797) w 1787 roku była towarzystwem kredytowym, którego głównym celem było wspieranie kredytowe właścicieli ziemskich. Wspieranie kredytowe bazowało na systemie finansowania długoterminowego opartego na hipotece i listach zastawnych. Opracowanie zawiera kilkudziesięciostronicowy rys historyczny, opis powstawania i działania towarzystw kredytowych na terenach Prus ze szczególnym uwzględnieniem, obchodzącego stuletnią rocznicę funkcjonowania Zachodnio - Pruskiego Towarzystwa Kredytowego.