De spasmo ab exinanitione coniecturas

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1781 Miejsce publikacji: Halle Autor:
  • Bertram, August Wilhelm
Strony: 32 Sygnatura: 281476 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Uniwersytet w Halle - 18 w.
  • Medycyna - 18 w.
  • Rozprawy doktorskie - 18 w.
  • Bertram, August Wilhelm (1752-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.05.2020

Opis dokumentu

De spasmo ab exinanitione coniecturas to dysertacja doktorska Augusta Wilhelma Bertrama (1752-?), profesora medycyny z Uniwersytetu w Halle, który bronił publicznie swych tez w 1781 roku. Pismo dedykowane jest baronowi Karlowi Abrahamowi Freiherr von Zedlitz und Leipe (1731-1793) - ówczesnemu ministrowi odpowiadającemu za reformę edukacji w Prusach. Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu schorzeń medycznych związanych z drgawkami pojawiającymi się w stanach osłabienia organizmu. Pismo otwiera wstęp, w którym autor zwięźle prezentuje bronioną tezę o pochodzeniu napięć w mięśniach i drgawek. W dalszej części rozprawy relacjonuje stan ówczesnych badań, w odpowiednich miejscach cytując dłuższe passusy z prac innych lekarzy i poddając je krytycznej analizie. Równocześnie, zagłębiając się samodzielnie w temat, analizuje powody, dla których w organizmie ludzkim mogą pojawić się drżenia oraz różne przyczyny osłabienia, które mogą je generować (np. zbyt długa ekspozycja na upał lub chłód).