Das Statut für den Weichsel – Nogat – Deichverband […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1889 Miejsce publikacji: Danzig Strony: 87 Sygnatura: 35247 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Związek Wałowy Wisły i Nogatu - statut - 19 w.
  • Związki wałowe - regulacje prawne
  • Prusy - ochrona i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.01.2019

Opis dokumentu

Kilkudziesięciostronicowa publikacja wydana w Gdańsku w 1889 roku zawierająca tekst statutu Związku Wałowego Wisły i Nogatu z 20 czerwca 1889 roku, nadanego dekretem przez cesarza Prus Wilhelma II. Poza statutem materiał zawiera bazę tekstów szczegółowych regulacji prawnych dotyczących m.in. powstawania, działania i funkcjonowania związków wałowych, utrzymania systemów polderowych oraz systemu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej. (np. tekst ustawy parlamentarnej w sprawie wałownictwa z 28 stycznia 1848 roku etc.) Związki wałowe utrzymujące system polderowy miały długą historię. Utrzymały się one i rozwijały w delcie Wisły przez ponad pięć wieków od 1407 do 1945 roku. Zwieńczeniem rozwoju związków wałowych w delcie Wisły było połączenie trzech związków: gdańskiego, malborskiego i elbląskiego w jedną samorządną korporację nazwaną Związkiem Wałowym Wisły i Nogatu. Jego działalność przyczyniła się m.in. do powstania przekopu, który skrócił koryto Wisły.