Das Geschlecht Abramowski aus Schalkendorf (Wpr.). Ein Beitrag zur geschichtsphilosophischen Sippenkunde

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1932 Miejsce publikacji: Görlitz Autor:
  • Zachau, Johannes
Strony: 10 Sygnatura: 34398 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Genealogia – rodzina Abramowskich - Szałkowo - (18 - 19 w.)
  • Abramowski, Karol Fryderyk (1792-1877)
  • Administracja samorządowa – władze -Elbląg - 19 w.
  • Elbląg – zasłużeni mieszkańcy – 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.07.2018

Opis dokumentu

Nadbitka artykułu, autorstwa pastora Johannesa Zachau zamieszczonego w czasopiśmie Archiv für Sippenforschung, wydanego w Görlitz w 1932 roku. Das Archiv für Sippenforschung (AfS) to czasopismo fachowe, o zasięgu ponadregionalnym poświęcone tematyce i badaniu genealogii rodzin i rodów. Publikacja opracowana na podstawie kroniki rodzinnej jest próbą przedstawienia genealogii i historii rodu Abramowskich pochodzącego z okolic Iławy, z miejscowości Szałkowo (niem. Schalkendorf) , obecnie wsi położonej w województwie warmińsko – mazurskim, nad jeziorem Jeziorak, około 3 km od Iławy. Opis autor rozpoczyna od postaci elblążanina Karola Fryderyka Abramowskiego (1792-1877) - urzędnika pruskiego, starosty elbląskiego w latach 1821-1867, autora kroniki rodzinnej. Jego przodkowie mieszkali w okolicach Iławy. Byli to chłopi, użytkujący ziemię jako tzw. wolni sołtysi lub też - jak pradziadek starosty - jako dzierżawcy ziemi kościelnej. Jego ojciec Krystian urodzony w Szałkowie w 1764 roku, przybywszy do Elbląga w wieku 14 lat, tuż po I rozbiorze Polski, podjął pracę jako uczeń w firmie kupieckiej Malonnek, a następnie pracował u kupca lnu Baumgartha. W 1790 r., usamodzielniwszy się zawodowo, ożenił się z elblążanką Marią Elżbietą z domu Thiel, córką straganiarza, właściciela wyszynku i małego gospodarstwa rolnego na przedmieściu Elbląga. Miał z nią kilkoro dzieci - trzy lub pięć córek oraz trzech synów, z których Krzysztof Henryk (1796 - 1829) został dyrektorem banku, a Jerzy (1805 - 1838) referendarzem. Najstarszym z synów był właśnie Karol Fryderyk. Krystian Abramowski, najpierw kupiec lnu, a następnie artykułów korzennych, prowadząc też wyszynk wódki, stał się człowiekiem bogatym, zakupił dwie kamienice i inne nieruchomości w mieście oraz łąki na Żuławach. W 1804 Karol Fryderyk Abramowski z bratem Krzysztofem Henrykiem rozpoczęli naukę w gimnazjum w Elblągu, pobierając jednocześnie prywatne lekcje języków nowożytnych, muzyki, rysunku, jazdy konnej etc. Ojciec odbywał wspólnie z dziećmi wakacyjne wycieczki i podróże, także do swych stron rodzinnych, wypełnione poznawaniem przyrody i kultury regionalnej. Po ukończeniu gimnazjum Karol Fryderyk studiował na uniwersytecie królewieckim. Po ukończeniu studiów, od 24 kwietnia 1815 r. podjął pracę referendarza w rejencji w Królewcu. Odbył też ochotniczą służbę wojskową w regimencie huzarów pruskich. Od 23 kwietnia 1819 r. był asesorem rejencji w Królewcu. Od 15 maja 1821 był żonaty z Eleonorą Philips (1805 -1874), córką rodowitego Szkota i siostrą Adolfa Philipsa, nadburmistrza Elbląga w latach 1843-1877, posła do pruskiego Landtagu, Abramowscy mieli dwie córki i siedmiu synów. W dniu 17 marca 1821 roku Abramowski mianowany został landratem (starostą) powiatu elbląskiego. Stanowisko to pełnił kilkadziesiąt lat (do 30 września 1867), dbając o rozwój powiatu, szczególnie w dziedzinie rolnictwa i sadownictwa.Abramowski, mający polskie korzenie, należał do sympatyków narodu polskiego, co okazywał, podobnie jak wielu innych elblążan, m.in. po upadku powstania listopadowego. Wbrew polityce rządu Prus, przyjmował polskich uchodźców, okazując jawną sympatię dla ich walki z caratem. Zmarł (jak podaje genealogia rodu) w Elblągu, w sierpniu 1877 roku.