Danziger Schulzeitung, 1931

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1931 Miejsce publikacji: Danzig Strony: S. 35-122 Sygnatura: 012449 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma dla nauczycieli niemieckie - 20 w.
  • Towarzystwo Nauczycielskie w Gdańsku
  • Edukacja szkolna - periodyki
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.02.2016

Opis dokumentu

Gazeta - organ niemieckiego Towarzystwa Nauczycielskiego Wolnego Miasta Gdańska. Towarzystwo Nauczycielskie w Gdańsku istniało od 1834. Jego celem było wspieranie nauczycieli w ich wysiłkach edukacyjnych oraz wspieranie samej edukacji i poprawa jej jakości. Towarzystwo realizowało swoje cele m. in. poprzez wykłady pedagogiczne i naukowe dla nauczycieli, lekcje pokazowe, organizowanie życie towarzyskiego tej grupy zawodowej, tworzenie narzędzi dla poprawy sytuacji bytowej nauczycieli i ich rodzin, zwłaszcza po ich śmierci. Towarzystwo kontynuowało swoją działalność w Wolnym Mieście Gdańsku, przynależąc od 1921 r. - jako jedno z trzech funkcjonujących na terenie nienależącym do Niemiec - do ogólnoniemieckiego zrzeszenia tychże towarzystw. Dwutygodnik w układzie trzyszpaltowym, z paginacją ciągłą w obrębie rocznika. Biblioteka Elbląska posiada numery 7-24/1931.