Danzig und der Weichselhandel in seiner Blütezeit vom 16. und 17. Jahrhundert

Typ: Książka Rok publikacji: 1942 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Krannhals, Detlef
Illustracje: 42 Strony: 143 Sygnatura: IV.9 Gdańsk biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Gdańsk - historia - 16-17 w.
  • Wisła (rzeka) - handel
  • Handel rzeczny
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.05.2010

Opis dokumentu

Gdańsk i handel wiślany w czasach swojego największego rozkwitu w wieku szesnastym i siedemnastym aż do upadku w wyniku wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Książka omawia m. in. geograficzne, gospodarcze i polityczne przesłanki rozwoju handlu wiślanego, jego rozwój historyczny, wywóz zboża, formy i rodzaje statków rzecznych, zwyczaje w żegludze wiślanej, system frachtu statków w cechu flisaków. Książka zawiera 42 ilustracje (w tekście i na oddzielnych tablicach) oraz dwa załączniki: przywilej flisaków gdańskich z 1590 r. oraz memoriał Johanna Köstnera z 1660.