Dakopa nr 3 1996 szkoły podstawowej nr 25 - gazetka szkolna

Typ: DŻS Rok publikacji: 1996 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 12 Sygnatura: DŻS - XI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - szkolnictwo - 20 w.
  • Gazetka szkolna - 20 w.
  • Wydawnictwa młodzieżowe - 20 w.
  • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu - historia
  • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.03.2020

Opis dokumentu

DŻS to Dokumenty Życia Społecznego, materiały archiwalne - zbierane przez biblioteki. Ponieważ nie są to akta (dokumenty jako wytwór instytucji) - gromadzone przez archiwa państwowe ani przedmioty o znaczeniu materialnym i historycznym - gromadzone przez muzea i skanseny. Ale dokumenty świadczące o działalności ważnych instytucji dla społeczeństwa, powstałe w wyniku rozwoju historycznego, tegoż właśnie społeczeństwa. Mogą one przybliżyć nam funkcjonowanie owych instytucji oraz odtworzyć stosunki społeczne danej epoki historycznej. Takimi dokumentami są plakaty teatralne, ogłoszenia, informacje, listy wyborcze, bilety na imprezy, bilety komunikacyjne, grafiki, zaproszenia, wytwory różnych organizacji a także gazetki szkolne. Klasyczne - wytwarzane przez uczniów dla uczniów, wytwarzane przez rady szkoły dla rodziców i uczniów, wytwarzane przez wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW), uczących się nauczycieli czy grup związanych z organizacjami religijnymi. Takich gazetek szkolnych Biblioteka Elbląska posiada kilkadziesiąt, można się z nimi zapoznać w internecie w dwóch miejscach, na Wortalu Historycznym oraz na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej (EBC) w zbiorach DLibry. Wśród tych gazetek - trzy z nich, o różnych nazwach, redagowane przez trzy różne zespoły wydano w szkole podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego mieszczącej się przy ulicy Wyżynnej 3 w Elblągu. Prawdopodobnie wszystkie trzy pochodzą z tego samego okresu (około 1997), jedna jest oznaczona datą 1996 rok, na pewno dwie z nich redagowały poszczególne klasy - IIIc oraz VIIc, stąd sugestia - redagowane klasami. Gazetka o nazwie "Dakopa", wydaje się być najbardziej profesjonalna - znajdziemy tam typowe elementy czasopisma, wyróżniająca nazwa, strona tytułowa, określony numer (3), określony rok (1996), cena pisma 3500 zł (35 groszy po denominacji). Składana w komputerze i pisana drukiem, rysunki i zdjęcia wykonane na ksero. Wszystko w tonacji czarno-białej, trudno odnosić się do stałych rubryk czy działów mając do dyspozycji jeden egzemplarz. Brak stopki redakcyjnej, brak ilości nakładu, brak paginacji, a dziennikarze podpisują artykuły pseudonimami, format A-5, objętość 12 stron, zszywana w formie książeczki. W treści znajdziemy zabawny uczniowski "Horoskop", "Znajdziesz w Dakopie" (spis treści), ciekawostki, informację o IV edycji Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wywiady z pracownikami szkoły (niekoniecznie nauczycielami), porady wszelkiego rodzaju dla uczniów. Dwie pozostałe - "Szkolne Echo" wydanie jesienne klasy VIIc oraz "Pan Tomelek" klasy IIIc znajdziemy także na Wortalu Historycznym Biblioteki Elbląskiej.