D. Joh.Sal. Semlers neuer Versuch die gemeinnüzige Auslegung und Anwendung des neuen Testaments zu befördern

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1786 Miejsce publikacji: Halle Autor:
  • Semler, Johann Salomo
Strony: [ 26 ]; 298 Sygnatura: 91542 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Teologia - religia – egzegeza biblijna - 18 w.
  • Religia chrześcijańska – interpretacja Pisma Świętego - 18 w.
  • Semler, Johann Salomo (1725-1791)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.04.2019

Opis dokumentu

Wydana w 1786 roku w Halle egzegeza biblijna z komentarzem będącą teologiczną interpretację treści Biblii, w szczególności Nowego Testamentu. Autorem wykładni jest Johann Salomo Semler (1725-1791) – niemiecki teolog ewangelicki. Semler zaliczany jest do najwybitniejszych teologów oświecenia, który otworzył nowe drogi teologii protestanckiej poprzez jej wielokierunkowość w licznych dziedzinach. Dzięki swoje teologicznej pracy poznawczej, którą charakteryzuje konsekwentne myślenie historyczne i ze związanym z tym metodologicznym dostępem do źródeł został uznany za jednego z prekursorów i wpływowych przedstawicieli historyczno-krytycznych badań w Niemczech w XVIII wieku. Dokument, sięgając genezy Biblii, badań jej natury, charakteru historycznego i wcześniejszych interpretacji prezentuje zupełnie nowe patrzenie na Pismo Święte. Autor wychodzi z założenia, że Biblia powinna być traktowana jako zbiór historycznych dokumentów przeszłości i dlatego powinna być badana podobnie jak dzieła Platona, Seneki czy innych filozofów. Ich znaczenie dla współczesności powinna ukazać interpretacja autonomicznego rozumu. Ta interpretacja wychodzi z założeń istniejącej filozofii, zwłaszcza jej rozumienia historii. Autor prezentuje pogląd, że treść Nowego Testamentu została jakby zniekształcona przez kościelną tradycję i nie wszystko w Biblii ma jednakową wartość. Wskazuje coraz wyraźniej rysującą się wewnętrzną niespójność doktryny, a przede wszystkim niemożliwość podtrzymania wiary w całość epickiej, obrazowej narracji Pisma, pełnej cudów i zdarzeń pozostających w jawnym konflikcie z coraz wyraźniej się krystalizującym naukowym obrazem świata. Semler nie wątpi, że Biblia jest Słowem Bożym kierowanym do współczesnego człowieka, wątpi jednak, czy cała jej zawartość zasługuje na takie samo zaufanie. Nowy Testament to przede wszystkim pewien uniwersalistyczny kodeks moralny, służący moralnemu zbudowaniu i pouczeniu człowieka podany w otoczce baśniowej opowieści, by łatwiej było go przyjąć prostemu ludowi. Autor nie posuwa się do otwartej negacji opisów cudów i niewiarygodnych zdarzeń biblijnych ponieważ wychodzi z założenia, że kwestia ich prawdziwości nie ma dla chrześcijanina większego znaczenia i właściwie szkoda czasu na dochodzenie, czy opisy owych cudownych zdarzeń są prawdziwe, czy nie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91541-91543.