D. Joh. Carl. Henr. Dreyers […] Sammlung vermischter Abhandlungen zur Erläuterung der teutschen Rechte und Alterthümer. Wie auch der Critic und Historie. Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1754 Miejsce publikacji: Rostock,Wismar Autor:
  • Dreyer, Johann Carl Henrich
Strony: [ 16 ]; 544 Sygnatura: 92575/1 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Historia
  • Prawo niemieckie
  • Historia prawa niemieckiego
  • Źródła prawa niemieckiego
  • Dreyer, Johann Carl Henrich (1723-1802)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.10.2021

Opis dokumentu

Sammlung vermischter Abhandlungen zur Erläuterung der teutschen Rechte und Alterthümer… (Rostock, Wismar; 1754) - pierwsza część zbioru traktatów i materiałów dotyczących m.in. historii, źródeł i kształtowania się prawa niemieckiego, a co a tym idzie dziejów państwa i narodu niemieckiego w opracowaniu niemieckiego prawnika, polityka i dyplomaty, profesora prawa niemieckiego w Kilonii, od 1753 roku drugiego, a od 1768 roku pierwszego syndyka miejskiego w hanzeatyckim mieście Lubeka - Johanna Carla Heinricha Dreyera (1723-1802). W niniejszej części, obok własnych opracowań, Dreyer zamieszcza rozprawy, których autorami są niemiecki historyk Adam Henrich Lackmann (1694-1754), niemiecki prawnik Matthias von Wicht (1694-1778), niemiecki teolog Johann Adolph Reinboth (1609-1673) etc. Łączną liczbę prac opublikowanych przez Dreyera szacuje się na blisko sto. Celem jego pracy jako zdecydowanego przeciwnika prawa rzymskiego, czy jak się nieco później mówiło, historycznej szkoły prawa, akcentującej historyczną istotę zjawisk prawnych i ich związki z organicznie rozwijającym się narodem, było poszukiwanie całościowego, realnego źródła starożytnego prawa niemieckiego m.in. w starym prawie miejskim Szlezwiku, Lubeki etc.