D. Franz Volkmar Reinhards Geist des Christenthums in Hinsicht auf Beruhigung im Leiden […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Reinhard, Franz Volkmar
  • Fest, Johann Samuel
Strony: XX; 411; [ 1 ] Sygnatura: 91708 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna – teologia - 18 w.
  • Religia chrześcijańska - sens cierpienia - 18 w.
  • Reinhard, Franz Volkmar (1753-1812)
  • Fest, Johann Samuel (1754-1797)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.01.2020

Opis dokumentu

Opublikowany w 1792 roku w Lipsku niemieckojęzyczny przekład łacińskiego, teologiczno - filozoficznego dokumentu Religionem christianam esse optimum adverforum demonstratur ex ipsa consolationis natura Franza Volkmara Reinharda (1753-1812) - niemieckiego, ewangelickiego teologa, zaliczanego do wiodących przedstawicieli supranaturalizmu (łac. supra - nad, naturalis - przyrodzony, naturalny; wiara w czynnik nadprzyrodzony, szczególnie w nadprzyrodzone objawienie Boże; w filozofii przeciwieństwo do naturalizmu; w teologii kierunek, przeciwstawiający się racjonalizmowi). Materiał został opracowany, poszerzony i uzupełniony przez niemieckiego pastora Johanna Samuela Festa (1754-1797). Tematyka ponad czterystustronicowego opracowania traktuje o ludzkim cierpieniu, które jest elementem egzystencjalnym każdego człowieka, jego duchowym i psychologicznym wymiarze oraz roli wiary i religii chrześcijańskiej w zrozumieniu, traktowaniu i odnalezieniu sensu cierpienia a tym samym znalezieniu w nim ukojenia.