Contra Komintern. Kampforgan der Antibolschewistischen Weltbewegung

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1937-1939 Miejsce publikacji: Berlin,Hamburg Sygnatura: CZ.507.1 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, chi, fre, spa, ger, pol, ita Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie -20 w.
  • Czasopisma propagandowe
  • Trzecia Rzesza
  • Propaganda antykominternowska
  • Tauber, Eberhard (1907-1976)
  • Wiedemann, Melitta (1900-1980)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.11.2023

Opis dokumentu

Contra Komintern - czasopismo założone przez niemieckiego prawnika i antysemickiego propagandystę nazistowskiego Eberharda Taubera (1907-1976), wydawane przez Nibelungen Verlag GmbH - wewnętrznego wydawcę Antikominternu- narodowosocjalistycznej organizacji propagandowej (jej nazwa miała na celu stworzenie postrzegania jako kontrapunktu dla Międzynarodówki Komunistycznej). Fasadę pełniło Ogólne Stowarzyszenie Niemieckich Stowarzyszeń Antykomunistycznych, w rzeczywistości Antykomintern był biurem Ministerstwa Propagandy. Propaganda antykominternowska była skierowana przeciwko Związkowi Radzieckiemu i bolszewizmowi i miała na celu zdobycie sympatii dla państwa nazistowskiego. Centralną rolę odegrały elementy antysemickie, w sensie tezy „światowego spisku żydowsko-komunistycznego”, według którego Żydzi wymyślili marksizm i komunizm jako sposób na osiągnięcie dominacji nad światem. Redaktorem naczelnym miesięcznika była niemiecka dziennikarka i publicystka Melitta Wiedemann (1900-1980), która w numerze z kwietnia 1937 roku tak określiła cele czasopisma: „Od tego numeru rozpoczyna się praca naszego magazynu. Dzięki harmonijnej współpracy wszystkich osobistości i organizacji na całym świecie, które rozpoznały niebezpieczeństwo bolszewizmu, odsłoni on prawdziwe oblicze i prawdziwe intencje tego światowego wroga. W ten sposób służy jednocześnie odwiecznym ideałom cywilizowanej ludzkości, prawdziwemu zrozumieniu narodów i pokojowi na świecie”. Miesięcznik określanym mianem organu bojowego światowego ruchu antybolszewickiego (niem. Kampforgan der Antibolschewistischen Weltbewegung) miał zdobyć sympatię w kraju i za granicą  poprzez nasilenie antyradzieckiej propagandy i ugruntowanie wizerunku Niemiec jako bastionu broniącego Europę przed bolszewizmem. W sierpniu 1939 r., po zawarciu paktu o nieagresji ze Stalinem, zakazano antyradzieckich wykładów, filmów, artykułów prasowych, publikacji etc. Antykomintern został rozwiązany, a nazwę   czasopisma Contra Komintern zmieniono na: Die Aktion. Kampfblatt gegen Plutokratie und Volksverhetzung. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się niekompletne numery z okresu 1937-1939.