Cicero’s Geist und Kunst. Eine Sammlung der geistreichsten vollendesten und gemeinnützigsten Stücke aus den Ciceronianischen Schriften […] Zweyter Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1800 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Ernesti, Johann Christian Gottlieb
Strony: IV; 393 Sygnatura: 87899b biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Cyceron - twórczość - dzieła wybrane - przekład niemieckojęzyczny - 18 w.
  • Cyceron - De finibus bonorum et malorum - przekład niemieckojęzyczny - 18 w.
  • Cyceron - mowa procesowa w sprawie Kwinkcjusza - przekład niemieckojęzyczny -18 w.
  • Cyceron, Marek Tuliusz (106 p.n.e - 43 p.n.e.)
  • Ernesti, Johann Christian Gottlieb (1756-1802)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.03.2019

Opis dokumentu

Tom drugi trzyczęściowego dzieła zatytułowanego Cicero’s Geist und Kunst […] wydany w Lipsku (niem. Leipzig) w 1800 roku. Autorem opracowania jest Johann Christian Gottlieb Ernesti (1756-1802) niemiecki klasyczny uczony, profesor na Uniwersytecie w Lipsku.Obszerny, niespełna czterystustronicowy dokument jest niemieckojęzycznym przekładem fragmentów niezwykle bogatej twórczości Marka Tulliusza Cycerona (łac.Marcus Tullius Cicero) – (106 p.n.e - 43 p.n.e.) - pisarza, mówcy, polityka, dowódcy wojskowego, filozofa, prawnika i kapłana rzymskiego. Jako polityk i wódz stojący na czele stronnictwa broniącego republiki rzymskiej przeciw Cezarowi, Antoniuszowi i Oktawianowi poniósł klęskę. Jako mówca i pisarz, podziwiany nawet przez wrogów, już za życia odniósł wielki sukces. Współcześnie uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach literatury światowej. Niniejszy tom zawiera : ostatnie trzy księgi z pięcioczęściowego dzieła filozoficznego De finibus bonorum et malorum (niem. Vom höchsten Gut und vom größten Übel“ także „Über die Ziele menschlichen Handelns“ – „O problemach najwyższego dobra i zła lub O najwyższym dobru i złu”) z 45 roku p.n.e, w którym Cyceron porusza kluczowe zagadnienie najwyższego dobra i jego granic oraz procesową mowę w sprawie Kwinkcjusza (łac.Pro Quinctio) - pierwszą opublikowaną orację Cycerona, wygłoszoną w trakcie procesu wytoczonego Sekstusowi Newiuszowi przez Publiusza Kwinkcjusza ok. roku 81 p.n.e. w czasach dyktatury sullańskiej. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 87899a - 87899c.