Chronologen. Ein periodisches Werk von Wekhrlin

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1779-1783 Miejsce publikacji: Frankfurt,Leipzig Autor:
  • Wekhrlin, Wilhelm Ludwig
Sygnatura: 010739 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 18 w.
  • Prasa - 18 w.
  • Piśmiennictwo - 18 w.
  • Wekhrlin, Wilhelm Ludwig (1739-1792)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.05.2020

Opis dokumentu

W XVIII wieku upowszechnienie znajomości sztuki pisania i czytania skutkujące wzrostem czytelnictwa spowodowało wykształcenie się zainteresowania wiadomościami z całego świata. Zadość tym potrzebom czynić miała rodząca się prasa periodyczna. Jednym z takich czasopism było Chronologen... redagowane przez niemieckiego pisarza i pioniera dziennikarstwa Wilhelma Ludwiga Wekhrlina (1739-1792). Gazeta ta ukazywała się początkowo w cyklu miesięcznym, później (z racji problemów finansowych) miała nieregularną częstotliwość. Pismo to koncentrowało się na problematyce współczesnej polityki choć znaczną część stanowiły również teksty poświęcone historii najnowszej. Autor wychodził z założenia, że znajomość tych wydarzeń jest niezbędna do pełnego zrozumienia współczesnej polityki. W gazecie tej relacjonującej wydarzenia z zarówno całej Europy jak i krajów i kolonii za oceanem, Wekhrlin eksperymentował z formą prezentowania wiadomości. W poszczególnych numerach pojawiły się zestawienia tabelaryczne (np. zestawienia sił zbrojnych) czy diagramy. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się egzemplarze czasopisma z 1780 i 1781 roku.