Chronik der evangelischen Kirchengemeinde in Mühlhausen, Kreis Pr. Eylau

Typ: Książka Rok publikacji: 1910 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Nietzki, Albert
Illustracje: 13 tabl. Strony: [4], 138 Sygnatura: IV.8.4 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - historia religijna - 16-19 w.
  • Gwardiejskoje - kościół parafialny - zabytki
  • Luther, Margarethe (1534-1570)
  • Hanneberger, Caspar (1529-1600)
  • Nietzki, Albert (1866-1923)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2010

Opis dokumentu

Schriften der Synodalkommission für Ostpreussische Kirchengeschichte, H. 10. Kronika parafii ewangelickiej w Gwardiejskoje w dzisiejszym obwodzie kaliningradzkim. Frontyspis przedstawia reprodukcję portretu Lutra wykonanego na desce przez Łukasza Cranacha Młodszego, znajdującego się w świątyni. Pierwsza ilustracja za kartą tytułową przedstawia Margarete von Kunheim, główną dobrodziejkę i fundatorkę kościoła, której portret także znajdował się we wnętrzu. Margarete von Kunheim była rodzoną córką Lutra, właściciel dóbr młynarskich poznał ją w domu Phillipa Melanchtona w Wittenberdze i ożenił się z nią. Para miała aż dziewięcioro dzieci, jednak Margarete zmarła już w wieku 36 lat. Książka omawia historię kościoła, jego poszczególne elementy architektoniczne i wyposażenia, nieruchomości i legaty kościoła, jego dobroczyńców i pracujących w nim duchownych, dyscyplinę kościelną i porządek nabożeństw, życie parafialne, działalność stowarzyszeń przykościelnych etc. Omawiany kościół w Gwardiejskoje to zabytek gotycki (z tak zwanej cegły zakonnej), późniejsze elementy wykazują cechy renesansowe. Znajdują się w nim liczne skarby sztuki – pięknie malowane sklepienie, ambona, chrzcielnica, dwie drewniane figury aniołów na dachu wykonane przez znanego królewieckiego mistrza oraz – przede wszystkim – dwa wspominane już malowidła Cranacha Młodszego. Cenne były też niektóre okazy z przykościelnej biblioteki, ze świątynią związany był np. fakt wykonania przez pastora Kaspara Hennenbergera pierwszej, bardzo szczegółowej mapy Prus. Piękne artystyczne nagrobki znajdowały się też na przykościelnym cmentarzu. Książka zawiera 13 ilustracji (przeważnie na tekturowych wklejkach) i 3 dodatki tekstowe.