Chronica Gestorum In Europa Singularium a Paulo Piasecio...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1645 [właśc. 1646] Miejsce publikacji: Cracoviae Autor:
  • Piasecius, Paulus
Strony: [8], 632, [21] Sygnatura: Pol.7.III.64 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Piasecki, Paweł (1579-1649)
  • Polska - historia - źródła - 16-17 w.
  • Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski
  • Europa - historia - źródła - 16-17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.11.2014

Opis dokumentu

Słynna kronika biskupa Pawła Piaseckiego (1579-1649) zawierająca wiele ciekawych szczegółów do historii Polski z okresu wojen z Moskwą i Kozakami. W 17to wiecznej Europie kronika była jednym z podstawowych źródeł wiedzy o Polsce. Paulus Piasecius, sekretarz królewski Zygmunta III Wazy występuje w niej jako przeciwnik Habsburgów i jezuitów, krytykuje politykę austriacką Zygmunta III. Mimo pewnej stronniczości i mało poprawnej łaciny dzieło to posiada wielką wartość jako źródło do panowania Zygmunta III i należy do najwybitniejszych utworów historiograficznych XVII wieku. Kronika wydana w oficynie Franciszka Cezarego (ca 1583-1651) w 1646 r. (na karcie tytułowej błędna data 1645). Na karcie tytułowej drzeworyt: anioły trzymające tarczę z infułą (nakrycie głowy dostojnika kościelnego - biskupa), na drugiej stronie k. tyt. - portret Pawła Piaseckiego w miedziorycie. Pod portretem wiersz Joannesa Cynerskiego-Rachtamowicza (1600-1654) - profesora teologii, kanonika katedry krakowskiej. Tekst zatwierdzony przez rektora Akademii Krakowskiej Jacobusa Vitelliusa (1587-1648). W druku wiersze profesora filozofii Matthiasa Zyszkiewica oraz Joannesa Rackiego (- 1682). W tekście liczne marginalia, inicjały, winiety, indeks alfabetyczny. Przed kartą tytułową rękopiśmienna zapiska (znak własnościowy) Sum Caroli Christiani Langii Anno 1723. Na karcie przedtytułowej usunięty ekslibris rękopiśmienny. Na końcu druku indeks alfabetyczny, następnie zapiski rękopiśmienne [S. 628-632]. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 1, 3 10, 11. Dawne sygnatury: C.1, D.1421f. Zewnętrzne oznaczenia: DT, NS. Krawędzie przycięte. Typ oprawy (materiał) – biały pergamin (oprawa z japem); okładzina – tektura; niewielkie deformacje; średnie zabrudzenia; niewielkie zacieki/ zaplamienia. Uwagi: Biblioteka Elbląska posiada również egzemplarz, sygn. Pol.7.III.65. W 2010 r. druk poddano konserwacji w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.