Chronica Gestorum In Europa Singularium ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1645 [właśc. 1646] Miejsce publikacji: Cracoviae Autor:
  • Piasecius, Paulus
Strony: [8], 627, [21] Sygnatura: Pol.7.III.65 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Piasecki, Paweł (1579-1649)
  • Polska - historia - źródła - 16-17 w.
  • Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski
  • Europa - historia - źródła - 16-17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.04.2014

Opis dokumentu

Słynna kronika biskupa Pawła Piaseckiego (1579-1649), obejmująca lata 1571-1644,zawierająca wiele ciekawych szczegółów do historii Polski z okresu wojen z Moskwą i Kozakami. W 17to wiecznej Europie kronika była jednym z podstawowych źródeł wiedzy o Polsce. Paulus Piasecius, sekretarz królewski Zygmunta III Wazy występuje w niej jako przeciwnik Habsburgów i jezuitów, krytykuje politykę austriacką Zygmunta III. Mimo pewnej stronniczości i mało poprawnej łaciny dzieło to posiada wielką wartość jako źródło do panowania Zygmunta III i należy do najwybitniejszych utworów historiograficznych XVII wieku. Kronika wydana w oficynie Franciszka Cezarego (ca 1583-1651) w 1646 r. (na karcie tytułowej błędna data 1645). Na karcie tytułowej drzeworyt: anioły trzymające tarczę z infułą (nakrycie głowy dostojnika kościelnego - biskupa), na drugiej stronie k. tyt. - portret Pawła Piaseckiego w miedziorycie. Pod portretem wiersz Joannesa Cynerskiego-Rachtamowicza (1600-1654) - profesora teologii, kanonika katedry krakowskiej. Tekst zatwierdzony przez rektora Akademii Krakowskiej Jacobusa Vitelliusa (1587-1648). W druku dedykacje profesora filozofii Matthiasa Zyszkiewica oraz Joannesa Rackiego (- 1682). W tekście liczne marginalia, inicjały, rękopiśmienne zapiski, winieta, indeks alfabetyczny. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 1, 3, 10, 11. Dawne sygnatury: C.1, D.1420f. Inne znaki własnościowe: wycięty ekslibris rękopiśmienny na karcie tytułowej. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin; krawędzie - przycięte; okładzina - tektura; oprawa - niewielkie deformacje/niewielkie zabrudzenia/niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.