Carmen de lapsu Adae illiusque cum Deo per Christi mortem reconciliatione. Generoso, nobili nec non heroica virtute praedito viro D. Nicolao Siedlecki...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1600 Miejsce publikacji: Regiomonti Boruss. Autor:
  • Ribbe, Simon
Sygnatura: Pol.6.II.1052 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Rippius, Szymon (1575-1648)
  • Osterberger, Georg (1542-1602)
  • Elegia
  • Poezja łacińska - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.05.2015

Opis dokumentu

Autor utworu elegijnego, Simon Rippius urodził się w Działdowie w Prusach Książęcych, studiował w 1591 roku w założonym w Królewcu przez Albrechta Hohenzollerna uniwersytecie „Albertynie”. Był pedagogiem i prawnikiem, w późniejszym czasie nauczycielem w szkole królewieckiej, w Knipawie (w latach 1603-1612). Adresatami pieśni „o upadku Adama i ponownym pojednaniu z Bogiem przez śmierć Chrystusa” są Mikołaj Siedlecki i Krzysztof Ridt. Elegia opisuje historię Adama w ogrodzie rajskim, używając wielu odniesień do mitologii antycznej. Mikołaj Siedlecki, szlachcic, mógł wywodzić się i być właścicielem jednej z kilku miejscowości o nazwie Siedlec w Wielkopolsce, wsi prawdopodobnie koło Krobii w dawnym powiecie krobskim (obecnie gostyńskim). Krzysztof Ridt, jako przedstawiciel patrycjatu kupieckiego, piastując urząd szafarza oraz kilkakrotnie urząd ławnika, był osobą poważaną. W okresie, kiedy utwór powstał, pełnił funkcję starszego bractwa kupieckiego, a przez to był przysiężnym miejskim i reprezentantem miejskiej communitas. Przez te okoliczności miał wpływ na wybór władz miasta Poznania: burmistrzów i radnych. Z dedykacji wynika, że był wyznania ewangelickiego (konfesja augsburska) i mógł pełnić w kościele wyższe funkcje. Druk współoprawny (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.1051-Pol.6.II.1052. Format bibliograficzny: 4. Krawędzie nieprzycięte; typ oprawy (materiał) - szary papier; oprawa miękka; niewielkie deformacje/przedarcia/ubytki. Oprawa zakwaszona. Foxing wyraźnie widoczny. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.