Briefwechsel meist statistischen Inhalts. Gesammlet, und zum Versuch herausgegeben von August Ludwig Schlözer

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1775 Miejsce publikacji: Göttingen Autor:
  • Schlözer, August Ludwig von
Strony: [ 8 ]; 224 Sygnatura: 91917 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Europa - 18 w.
  • Materiały korespondencyjne - Europa - 18 w.
  • Dane statystyczne - Europa - 18 w.
  • Schlözer, August Ludwig von (1735-1809)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.03.2021

Opis dokumentu

Briefwechsel meist statistischen Inhalts (1775, Göttingen) - zbiór czternastu pilotażowych egzemplarzy pisma, opracowanych w drugiej połowie 1774 roku i styczniu 1775 roku, powstałych na bazie materiałów korespondencyjnych, w dużej części opartych o treści i dane statystyczne, dotyczące różnych krajów europejskich. Autorem zbioru jest niemiecki historyk August Ludwig von Schlözer (1735-1809). Schlözer, od 1755 roku przebywał w Szwecji. W języku szwedzkim napisał Esej o powszechnej historii handlu i transportu morskiego w czasach najdawniejszych (1758). W roku 1759 powrócił do Getyngi by studiować medycynę, nauki przyrodnicze, nauki polityczne i jurysprudencję. Od 1761 roku przebywał w Rosji, gdzie był najpierw nauczycielem, potem adiunktem w Rosyjskiej Akademii Nauk. W 1765 roku został profesorem historii rosyjskiej. Za zasługi w zakresie badania rosyjskiej historii car Aleksander I nadał mu w tytuł szlachecki. W 1770 roku wrócił do Getyngi, gdzie został profesorem na wydziale filozoficznym. W Getyndze uczył historii powszechnej, prowadził także wykłady z zakresu statystyki, polityki i historii państwowości. Publiczne uznanie Ludwiga von Schlözera opierało się na wielkim sukcesie jego wykładów o historii powszechnej, europejskiej historii państw, historii Rosji jak również o polityce i statystyce. Rozgłos przyniosły mu również liczne publikacje. Jako historyk był wiodącym przedstawicielem mieszczańskiej historiografii okresu oświecenia. Uchodził za autorytet w zakresie historii Rosji. W Briefwechsel meist statistischen Inhalts Schlözer stara się przedstawić i przybliżyć wykształconemu mieszczaństwu aktualne problemy oraz sytuację społeczno-gospodarczą, ekonomiczną, polityczną, informacje historyczno-kulturalne etc., składające się na obraz XVIII-wiecznej Europy. W niniejszym zbiorze znajdujemy, m.in. informacje o handlu na Morzu Bałtyckim w 1769 roku; statystyki dotyczące rekrutów armii rosyjskiej z lat 1726-1758; dane dotyczą ludności Szwecji z okresu 1751-1769; ludności Estonii (1755); ludności Strasburga z lat 1754-1773; informacje dotyczące importu szwedzkiego zboża w okresie 1738-1769, zweryfikowane na podstawie rejestrów celnych; analizę bilansu handlowego między Anglią i Niemcami za okres 1701-1766; dane dotyczące hiszpańskich sił zbrojnych; francuskich sił zbrojnych; informacje o funkcjonowaniu uniwersytetu w Strasburgu oraz osobliwościach tamtejszej biblioteki; uniwersytetu w Nancy; opis dotyczący Francuskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej etc. Zbiór zawiera również opisy interesujących miejsc i miejscowości oraz relacje z podróży. Briefwechsel meist statistischen Inhalts, począwszy od 1776 roku został zastąpiony przez A.L. Schlözer's Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts ,wydany w 10 tomach w okresie 1776-1782, następnie kontynuowany (1782–1793) jako: A.L. Schlözer's Stats-Anzeigen (18 tomów).