Braunsberg im zweiten schwedisch-polnischen Kriege […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1913 Miejsce publikacji: Braunsberg Autor:
  • Motzki, Arthur
Strony: 38 Sygnatura: 35299 biblioteka cyfrowa link Języki: ger, ita Hasła kluczowe:
  • Braniewo - wojny polsko-szwedzkie - historia
  • Braniewo - potop szwedzki (1655-1660) - historia
  • Biskupstwo warmińskie - wojny polsko-szwedzkie - historia
  • Motzki, Arthur (1879-1966 lub 1967)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 22.01.2019

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Braniewie w 1913 roku opisująca historię miasta Braniewa (niem. Braunsberg) podczas wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660) popularnie określanej mianem potopu szwedzkiego, której autorem jest Arthur Motzki (1879-1966 lub1967). Opracowanie, w którym autor wykorzystuje treści pochodzące z dokumentów zgromadzonych w państwowych archiwach watykańskich oraz sprawozdania Pietro Vidoniego (1610-1681) włoskiego biskupa i kardynała, nuncjusza papieskiego w Polsce w latach 1652–1660, ma stanowić uzupełnienie do wcześniej wydanych publikacji dotyczących losów miasta Braniewa podczas wojen polsko-szwedzkich, których autorami byli m.in. Franz Hipler (1836-1898) - niemiecki teolog katolicki, historyk, rektor i profesor Królewskiego Liceum Hosianum w Braniewie ( Braunsberg in der Schwedenzeit) oraz Augustin Kolberg (1835-1909) - katolicki teolog (Ermland als kurbrandenburgisches Fürstentum). W pierwszych słowach dokumentu autor podkreśla, iż biskupstwo warmińskie oraz najstarsze miasto Warmii i jej pierwsza stolica - Braniewo trzykrotnie na przestrzeni 80 lat było świadkiem najazdów szwedzkich (kolejno w latach 1626-1635; 1655-1660 oraz 1704-1710). Podczas wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629 (1635) po krótkim oblężeniu wojska Gustawa Adolfa (1594-1632), króla Szwecji w latach 1611-1632, zajęły Braniewo. Na miasto spadło wiele klęsk - grabieże, zaraza. Kolegium Jezuitów (Collegium Hosianum) zostało zamknięte zaraz po zajęciu miasta przez Szwedów. Otworzono je ponownie dopiero w 1637 roku (ponowna przerwa w działalności kolegium przypadła podczas kolejnej wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1658). Okupacja szwedzka trwająca dziewięć lat, spowodowała zubożenie mieszkańców - kontrybucje i kwaterunki żołnierzy. Miasto straciło wiele skarbów kultury. Ofiarą rabunków padły cenne dzieła i rękopisy biblioteki Colegium Hosianum (wywiezione do Upssali) oraz liczne dzieła sztuki z kościoła i kolegium jezuickiego. Wyzwolenie nastąpiło dopiero w 1635 roku po układzie w Sztumskiej Wsi. W czasie kolejnej wojny polsko-szwedzkiej (w latach 1655-1660) Braniewo stało się przedmiotem (ze względu na ważne położenie strategiczne) sporu między Szwedami a elektorem brandenburskim, księciem pruskim Fryderykiem Wilhelmem I (1620 -1688). W styczniu 1656 roku zawarto układ, na podstawie którego Karol Gustaw (1622-1660) - król szwedzki w latach 1654-1660 oddał elektorowi Braniewo wraz z całą Warmią. Miasto znalazło się pod trwającą osiem lat okupacją pruską. Mieszkańcy musieli ponosić koszty utrzymania stacjonujących wojsk i płacić wysokie podatki. Dopiero w 1663 roku Braniewo wyniszczone przez nędzę i zarazę (w 1661 roku), zostało wydane w ręce biskupa warmińskiego.