Braki wynikające z konieczności wyposażenia i funkcjonowania zespołu nowych obiektów bibliotecznych przy ulicy Wigilijnej 5-7 i Zamkowej 1 w Elblągu

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], [3], [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.05.2020

Opis dokumentu

Z roku 1978 pochodzi notatka wyliczająca prawdziwe koszty powołanej do życia dnia 21 sierpnia 1975 roku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. W dokumencie znalazła pełna lista działów biblioteki, 3 wypożyczalni, 3 czytelni (w tym muzycznej), 3 sal, informatorium oraz księgozbioru, płytoteki i taśmoteki. Pismo proponuje podniesienie w roku następnym (1979) liczby etatów o 41, poprzez to zwiększenie funduszu płac. W związku z istnieniem różnych komórek organizacyjnych potrzeba było dofinansowania sprzętu reprograficznego, audiowizualnego, maszyn i urządzeń introligatorskich. Istotną bolączką był brak odpowiedniej ilości pracowników obsługi sprzątaczek oraz konserwatorów sieci elektrycznej. W razie braku etatów tych ostatnich, specjalności biblioteka proponowała władzom zwierzchnim, opłacenie wyspecjalizowanych spółdzielni rzemieślniczych. Natomiast w załączniku do dokumentu znajdowała się pełna lista braków bez opisów. Podobny w treści z tego samego roku jest dokument - "Zestawienie..." w formie tabeli kosztów wyposażenia WBP w Elblągu.