Bragur. Ein litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1792; 1794; 1796-1798; 1800; 1802; 1805; 1812 Miejsce publikacji: Leipzig,Breslau Autor:
  • Gräter, Friedrich David
Sygnatura: 010716 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 18/19 w.
  • Skandynawistyka
  • Mitologia germańska
  • Bibliologia
  • Literaturoznawstwo
  • Gräter, Friedrich David (1768-1830)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.03.2018

Opis dokumentu

Magazyn literacki, założony w 1791 roku przez Friedricha Davida Grätera (1768-1830) – twórcę i propagatora skandynawistyki w Niemczech i Christiana Gottfrieda Böckha (1732 -1792) stanowiący kompedium wiedzy z dziedziny starogermańskiej historii literatury, sztuki, literaturoznawstwa i księgoznawstwa (bibliologii) czasów zamierzchłych. W publikacjach znajdujemy m.in. bogaty zbiór rozpraw, esejów, opisów i opracowań związanych z zagadnieniami nordyckiej i germańskiej religii, mitologii, poezji ,literatury, kultury, sztuki, folkloru i zwyczajów. Utwory poetyckie i artystyczne nieznanych na szeroką skalę autorów, biografie twórców, przegląd wiadomości i doniesień prasowych oraz wiele nowinek, nowości i informacji o wydarzeniach kulturalnych w dziedzinie literatury i sztuki. Tomy magazynu literackiego Bragur wzbogacone są o starodawne ryciny. W zbiorach Bibliotek Elbląskiej znajdują się publikacje z lat 1792, 1794, 1796-1798, 1800, 1802, 1805 i 1812, przy czym opracowanie z 1805 roku jest suplementem, stanowiącym repertorium do wcześniej wydanych tomów (Allgemeines Repertorium über die sechs ersten Bände von Bragur […] ) - opracowanym przez Karla Teutholda Heinze (1765 – 1813)