Biuletyn Informacyjno-Tematyczny nr 002/VIII/1978 r. - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 20 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Elblągu
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.12.2017

Opis dokumentu

Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji (ZKTiR) przy PGM (Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej)w Elblągu wydał w 1978 roku broszurę informacyjno-tematyczną nr 002, bardzo kiepskiej jakości (ksero). Na stronie ze spisem treści, znajdowała się skserowana ulotka reklamowa tej firmy z charakterystycznym logo. Treść dokumentu stanowią rozdziały - zarys historyczny przedsiębiorstwa, rozwój postępu technicznego, informacja dotycząca działalności Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji w  1977 roku (w tym informacje o broszurze nr 001), sylwetki racjonalizatorów. W rozdziale piątym znalazła się krótka charakterystyka projektów racjonalizatorskich zastosowanych w 1977 roku, w szóstym informacje o udziale młodych racjonalizatorów w TMMT (Turniej Młodych Mistrzów Techniki) i TMMO (Turniej Młodych Mistrzów Organizacji) i ich osiągnięciach. Z tematyką turniejów możemy się zetknąć przeglądając nasze zbiory - "Turniej Młodych Mistrzów Techniki - afisz", "I Wojewódzkie Forum Młodej Kadry Techniczno-ekonomicznej Elbląg 1976 - zaproszenie", "Informacja w sprawie przeprowadzania w zakładach i szkołach eliminacji do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 1976 roku - zawiadomienie", "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja normalna - afisz", "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja wąska I - afisz" czy "Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, wersja wąska II - afisz". Najzabawniejszy mimo kserowanych ilustracji, jest jednak rozdział siódmy tej broszurki poświęcony satyrycznym rysunkom postępu technicznego. W przedostatnim rozdziale skoncentrowano się na problemach do rozwiązania w przedsiębiorstwie a ostatni to reklama czasopisma "Temat" udostępnianego w zakładowej bibliotece. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów do wglądu na naszych stronach, zetkniemy się także z wieloma materiałami dotyczącymi racjonalizacji i techniki w działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, np. - "Sprawozdanie Zarządu Oddziału NOT z Działalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu w Latach 1972 - 1976".