Bibliothek der pädagogischen Literatur, 1800, 1803-1806

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1800, 1803-1806 Miejsce publikacji: Gotha Sygnatura: 010307 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Pedagogika - czasopisma - 19 w.
  • GutsMuths, Friedrich (1759-1839)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.02.2017

Opis dokumentu

Niemiecki periodyk pedagogiczny, ukazywał się w latach 1800-1807 (pod tytułem „Bibliothek der pädagogischen Literatur” czasopismo wychodziło w latach 1800-1805, w 1806 r. tytuł zmienił się na „Zeitschrift für Pedagogik-, Erziehungs- und Schulwesen”). Kwartalnik założony został i początkowo redagowany był przez Johanna Christopha Friedricha GutsMuthsa (1759-1839) – nauczyciela i pedagoga, zasłużonego przede wszystkim dla upowszechnienia idei ćwiczeń fizycznych w szkołach i stworzenia podstaw gimnastyki artystycznej. Czasopismo redagowane przez GutmMuthsa zawierało przede wszystkim obszerne i często krytyczne recenzje nowych publikacji (książek i czasopism) z dziedziny pedagogiki, a także pozycji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Periodyk zawierał także przyczynki na temat np. nowych metod edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących gimnastyki oraz geografii i prac ręcznych, cieszących się także dużym zainteresowaniem GutsMuthsa. Czasopismo stanowiło swojego rodzaju forum do dyskusji na aktualne lub wręcz palące wówczas tematy z dziedziny pedagogiki i edukacji, w rodzaju, czy pożądana jest obecność dzieci na nabożeństwach lub czy dzieci przed okresem dojrzewania powinny zostać uświadomione na temat różnic między płciami. Periodyk, zarówno w swoich artykułach, jak i zawartych recenzjach, prezentował poglądy tzw. filantropistów, do których czołowych przedstawicieli należał GutsMuths – reprezentantów nurtu pedagogicznego popularnego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., który postulował m. in. uczenie samodzielnego myślenia, uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych predyspozycji dziecka, kontakt z naturą, ćwiczenia fizyczne i ruch, edukację zorientowaną na zdobywanie praktycznych umiejętności, nauczanie poprzez zabawę. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1800, 1803-1806.