Beyträge zur Geschichte der Philosophie […] Siebentes Stück

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1796 Miejsce publikacji: Züllichau,Freystadt Autor:
  • Fülleborn, Georg Gustav
Strony: [ 4 ]; 194; [ 8 ] Sygnatura: 92362d biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Filozofia
  • Historia filozofii
  • Ksenofanes (ok. 570 p.n.e - ok. 470 p.n.e.)
  • Bruno, Giordano (1548-1600)
  • Fülleborn, Georg Gustav (1769-1803)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.08.2020

Opis dokumentu

Wydany w 1796 roku w Züllichau i Freystadt siódmy tom Beyträge zur Geschichte der Philosophie (Przyczynek do historii filozofii) autorstwa Georga Gustawa Fülleborna (1769-1803) - niemieckiego filozofa, filologa, etnografa, publicysty, tłumacza literatury polskiej, założyciela naukowego ludoznawstwa na Śląsku, popularyzatora filozofii (swoje poglądy opierał na filozofii Fryderyka Augusta Wolffa i Immanuela Kanta). Urodzony w Głogowie Fülleborn odegrał dużą rolę w upowszechnianiu kultury polskiej na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu gimnazjum protestanckiego rozpoczął w 1786 roku studia na Uniwersytecie w Halle, gdzie studiował teologię, filologię, filozofię i archeologię. W 1789  roku po obronie doktoratu z filozofii (Liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, Aristoteli vulgo tributus, passim illustratus) wrócił do Głogowa, gdzie objął funkcję kaznodziei kościoła ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie od 1791 roku był wykładowcą języków starożytnych w Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. W latach 1798-1800 wydawał tygodnik literacki Nebenstunden. Od kwietnia 1800 roku aż do śmierci sprawował kierownictwo nad tygodnikiem Der Breslauer Erzäler. W latach 1791-1799 opublikował 12 tomów Beyträge zur Geschichte der Philosophie. W niniejszym, siódmym tomie 12-częściowego dzieła autor prezentuje m.in. fragmenty pism filozoficznych starożytnego greckiego filozofa Ksenofanesa z Kolofonu; gr Ξενοφάνης Ksenophanes (ok. 570 p.n.e - ok. 470 p.n.e.) oraz dzieła włoskiego filozofa renesansowego Giordano Bruno (1548-1600), którego  teorie wyprzedzały ówczesne czasy i zapowiadały współczesną naukę; odnosi się do poglądów filozoficznych greckiego filozofa Parmenidesa z Elei; gr.Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης Parmenides ho Eleates (ok.540 p.n.e - ok.470 p.n.e.); historii teleologii; filozofii elementarnej i sceptycyzmu; poglądów filozoficznych Fryderyka II Wielkiego (1712-1786) -  króla Prus w latach 1740–1786, określanego mianem filozofa z Sanssouci etc. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się również tomy 3-6  (syg. 92362-92362c) oraz tomy  od 8 do12 (oznaczone odpowiednio syg. 92362e-92362h).