Beyträge zur Geschichte der Philosophie […] Neuntes Stück

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1798 Miejsce publikacji: Iena,Leipzig Autor:
  • Fülleborn, Georg Gustav
Strony: [ 4 ]; 188 Sygnatura: 92362f biblioteka cyfrowa link Języki: grc, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Filozofia
  • Historia filozofii
  • Filozofowie greccy
  • Filozofowie niemieccy
  • Fülleborn, Georg Gustav (1769-1803)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.09.2020

Opis dokumentu

Wydany w 1798 roku w Jenie i Lipsku dziewiąty tom Beyträge zur Geschichte der Philosophie (Przyczynek do historii filozofii) autorstwa Georga Gustawa Fülleborna (1769-1803) - niemieckiego filozofa, filologa, etnografa, publicysty, tłumacza literatury polskiej, założyciela naukowego ludoznawstwa na Śląsku, popularyzatora filozofii (swoje poglądy opierał na filozofii Fryderyka Augusta Wolffa i Immanuela Kanta). Urodzony w Głogowie Fülleborn odegrał dużą rolę w upowszechnianiu kultury polskiej na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu gimnazjum protestanckiego rozpoczął w 1786 roku studia na Uniwersytecie w Halle, gdzie studiował teologię, filologię, filozofię i archeologię. W 1789  roku po obronie doktoratu z filozofii (Liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, Aristoteli vulgo tributus, passim illustratus) wrócił do Głogowa, gdzie objął funkcję kaznodziei kościoła ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie od 1791 roku był wykładowcą języków starożytnych w Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. W latach 1798-1800 wydawał tygodnik literacki Nebenstunden. Od kwietnia 1800 roku aż do śmierci sprawował kierownictwo nad tygodnikiem Der Breslauer Erzäler. W latach 1791-1799 opublikował 12 tomów Beyträge zur Geschichte der Philosophie. Niniejszy, dziewiąty tom 12-częściowego dzieła autora zawiera m.in. uzupełnienie do prezentowanej w tomie ósmym historii fizjonomiki; fizjognomiki (gr. phýsis ‘natura’, gnṓmē ‘możność poznania’) - metody rozpoznawania właściwości umysłowych i charakterologicznych człowieka na podstawie analizy jego cech fizycznych, zwłaszcza rysów twarzy, postury i czynności wykonywanych bezwiednie; uprawiana w starożytności i w okresie odrodzenia jako jedna ze sztuk tajemnych; postać quasi-nauk; fragmenty rozprawy dotyczące historii filozofii Christiana Garve (1742-1798) - śląskiego pisarza i filozofa; analizę fragmentów dzieł filozoficznych Arystotelesa, gr. Ἀριστοτέλης, Arystoteles (384 p.n.e. – 322 p.n.e.) - najsławniejszego, obok Sokratesa i Platona filozofa starożytnej Grecji; opis poglądów Timaeusa of Locri, postaci literackiej występującej w dwóch dialogach Platona, w których występuje jako filozof szkoły pitagorejskiej etc. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się również tomy 3-8 (syg. 92362-92362e) oraz tomy od 10 do12 (oznaczone odpowiednio syg. 92362g-92362h).