Beyträge zur Geschichte der Philosophie […] Achtes Stück

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Züllichau,Freystadt Autor:
  • Fülleborn, Georg Gustav
Strony: [ 4 ]; 200 Sygnatura: 92362e biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Filozofia
  • Historia filozofii
  • Fizjonomika (fizjognomika)
  • Historia fizjonomiki
  • Fülleborn, Georg Gustav (1769-1803)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.08.2020

Opis dokumentu

Wydany w 1797 roku w Züllichau i Freystadt ósmy tom Beyträge zur Geschichte der Philosophie (Przyczynek do historii filozofii) autorstwa Georga Gustawa Fülleborna (1769-1803) - niemieckiego filozofa, filologa, etnografa, publicysty, tłumacza literatury polskiej, założyciela naukowego ludoznawstwa na Śląsku, popularyzatora filozofii (swoje poglądy opierał na filozofii Fryderyka Augusta Wolffa i Immanuela Kanta). Urodzony w Głogowie Fülleborn odegrał dużą rolę w upowszechnianiu kultury polskiej na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu gimnazjum protestanckiego rozpoczął w 1786 roku studia na Uniwersytecie w Halle, gdzie studiował teologię, filologię, filozofię i archeologię. W 1789 roku po obronie doktoratu z filozofii (Liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, Aristoteli vulgo tributus, passim illustratus) wrócił do Głogowa, gdzie objął funkcję kaznodziei kościoła ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie od 1791 roku był wykładowcą języków starożytnych w Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. W latach 1798-1800 wydawał tygodnik literacki Nebenstunden. Od kwietnia 1800 roku aż do śmierci sprawował kierownictwo nad tygodnikiem Der Breslauer Erzäler. W latach 1791-1799 opublikował 12 tomów Beyträge zur Geschichte der Philosophie. Niniejszy ósmy tom 12-częściowego dzieła autor dotyczy historii fizjonomiki, fizjognomiki (gr. phýsis ‘natura’, gnṓmē ‘możność poznania’) - metody rozpoznawania właściwości umysłowych i charakterologicznych człowieka na podstawie analizy jego cech fizycznych, zwłaszcza rysów twarzy, postury i czynności wykonywanych bezwiednie; uprawiana w starożytności i w okresie odrodzenia jako jedna ze sztuk tajemnych; postać quasi-nauk. Uzupełnieniem dokumentu jest wykaz XVII-wiecznych dokumentów tematycznie nawiązujących do fizjonomiki i jej historii. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się również tomy 3-7  (syg. 92362-92362d) oraz tomy od 9 do12 (oznaczone odpowiednio syg. 92362f-92362h).