Berichtigungen Erster Versuch von Friedrich Eberhard von Rochow

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Braunschweig Autor:
  • Rochow, Friedrich Eberhard von
Strony: [ 4 ]; 284 Sygnatura: 92607 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Pedagogika - 18 w.
  • Semantyka językoznawcza - 18 w.
  • Etymologia - 18 w.
  • Rochow, Friedrich Eberhard von (1734-1805)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.06.2020

Opis dokumentu

Opublikowane w 1792 roku w Brunszwiku  jedno z licznych pism pedagogicznych Friedricha Eberharda von Rochow (1734-1805) - niemieckiego magnata, pedagoga i filantropa, zwolennika fizjokratyzmu oraz propagatora oświaty ludu. Dokument jest próbą pisemnego wyjaśnienia oraz korekty znaczenia ważnych z punktu widzenia autora terminów i pojęć m.in. dot. sfery religijnej takich jak: otucha, kara, przebaczenie, sprawiedliwość, łaska, system religijny, tolerancja, moralność, pojednanie, godność, prawda etc. Przesłanką do opracowania dokumentu stała się zasada, że wszystkie niejasne pojęcia czy idee muszą być poprawione, skorygowane i zaktualizowane po to by uczynić ludzi mądrzejszymi i bardziej praktycznymi. Sprostowanie, uściślenie znaczenia oraz pogłębienie rozumienia niejasnych  bądź wieloznacznych wyrazów, zwrotów, pojęć przyczynia się do tego, że stanowią one bardziej użyteczny i efektywny materiał do analizy i rozważań o ważnych sprawach ludzkich.