Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Braunsberg umfassend das Kalenderjahr 1913

Typ: Książka Rok publikacji: 1914 Miejsce publikacji: Braunsberg Strony: 54 Sygnatura: 35304 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Braniewo - sprawozdanie zarządcze Rady Miejskiej za 1913 rok
  • Braniewo - sprawozdanie finansowe Rady Miejskiej za 1913 rok
  • Samorząd miejski - Braniewo - raporty i sprawozdania - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.01.2019

Opis dokumentu

Sprawozdanie zarządcze z działalności rady miejskiej wraz ze sprawozdaniem finansowym dla miasta Braniewa (niem. Braunsberg) za rok sprawozdawczy 1913. Opracowanie sporządzone na podstawie & 61 ordynacji miejskiej, opublikowane w 1914 roku zawiera informacje z administrowania, zarządzania i wykonywania zadań pozostających w gestii rady. Materiał prezentuje m.in. dane ogólne dot. m.in. odbytych posiedzeń i sesji, prac poszczególnych komisji, podstawowe dane demograficzne dot. mieszkańców, organizacji administracji, składu osobowego poszczególnych komisji etc. W dalszej części przedstawia opis wykonywanych zadań m.in. z zakresu: ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, gospodarki leśnej, edukacji, opieki społecznej i medycznej, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej etc. Materiał uzupełnia wyodrębniony raport z realizacji zadań z zakresu polityki fiskalnej i finansowej (wykonania budżetu).