Bericht über die Verwaltung und den Stand der Angelegenheiten des Provinzial - Verbandes der Provinz Westpreuβen für Etatsjahr 1. April 1878/79

Typ: Książka Rok publikacji: 1879 Miejsce publikacji: Danzig Sygnatura: 34894 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie – sprawozdania władz samorządowych - 19 w.
  • Prusy Zachodnie – prowincja - gospodarowanie finansami – 19 w.
  • Organy i instytucje samorządowe – Prusy Zachodnie – 19 w.
  • Sejmik prowincjonalny – Prusy Zachodnie – 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.09.2018

Opis dokumentu

Dokumentacja sprawozdawcza władz samorządowych prowincji Prusy Zachodnie dotycząca roku budżetowego 1878/1879, opracowana w Gdańsku w 1879 roku przez Wydział prowincjonalny ( niem. Provinzialausschuss) – organ wykonawczy prowincji. Publikacja zawiera sprawozdanie z zarządzania, administrowania prowincją i gospodarowania finansami, do którego sporządzenia i złożenia obligowały przepisy prawne z 29 czerwca 1875 roku (niem.Provinzial-Ordnung) oraz załączniki m.in. o zakresie działania i działalności organów i instytucji, których działalność leżała w kompetencji sejmiku prowincjonalnego (niem. Provinziallandtag), informacje o projektach, petycjach i wnioskach będących przedmiotem obrad sejmiku prowincjonalnego i stanie tych spraw etc.