Bericht über den Gang des Handels, der Gewerbe und der Schiffahrt zu Elbing im Jahre 1861

Typ: Książka Rok publikacji: 1862 Miejsce publikacji: Elbing Strony: 18 Sygnatura: IV.4.3 – druk II biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Grunau, George (1820-1890)
  • Elbląg - handel - historia - 19 w.
  • Zachodniopruska Izba Handlu i Przemysłu
  • Sprawozdania
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.12.2009

Opis dokumentu

Sprawozdanie z przebiegu handlu, rzemiosła i żeglugi w Elblągu w 1861 roku, opracowane przez gremium najstarszych kupiectwa, w skład którego weszli F. W. Haertel, Jacob Riesen i George Grunau. Rok gospodarczy 1861 określony został w raporcie jako całkiem korzystny. Wspomina się o projektach budowy traktu do wsi Rückfort i linii kolejowej Bogaczewo – Nidzica. Zimą tego roku potwierdziła się też rentowność idei giełdy towarowej. Zdana jest relacja z obrotu zbożem (m. in. pszenica, żytem, jęczmieniem, owsem), kapustą polną, rzepakiem, nasionami koniczyny, wełną. W sprawach związanych z żeglugą raport koncentruje się na transporcie wodnym oraz szkutnictwie, budowie portów i odmulaniu. Inne gałęzie przemysłu, o których wspomina to roczne sprawozdanie, to: przemysł maszynowy, samochodowy. włókienniczy, przetwórstwo rybne. Na końcu mowa jest o transporcie kolejowym. Książka współoprawna (klocek) zawierająca druki dotyczące transportu, handlu i przemysłu - „Project einer Eisenbahn Thorn – Königsberg” IV.4.3 – druk II.