Bemerkungen auf einer Reise durch das nördliche Europa besonders zu Copenhagen, Stockholm und Petersburg gesammlet von Nathanael Wraxall […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1775 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Wraxall, Nathaniel William
Strony: 279 Sygnatura: 91662 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura angielska - literatura podróżnicza - przekład niemieckojęzyczny - 18 w.
  • Literatura angielska - Europa Północna i Wschodnia - dziennik z podróży - przekład niemieckojęzyczny - 18 w.
  • Wraxall, Nathaniel William (1751-1831)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.08.2019

Opis dokumentu

Niemieckojęzyczny przekład anglojęzycznej publikacji wydany w 1775 roku w Lipsku będący opisem osobistych doświadczeń oraz osobliwości z podróży po krajach Europy Północnej, w tym części państw dziś definiowanych jako kraje Europy Wschodniej zaś w czasach wczesnonowożytnych często określanych mianem „państw Północy”. Autorem opracowania jest Nathaniel William Wraxall (1751-1831) - brytyjski dyplomata i agent handlowy, agent kolejno Kompanii Wschodnioindyjskiej (ang. East India Company), a następnie rządu brytyjskiego. Niniejsza publikacja opracowana w formie dziewiętnastu listów jest relacją (dziennikiem) z podróży odbytej w okresie kwiecień – wrzesień 1774 roku po terenach dzisiejszej Danii, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Estonii, Rosji i Polski. Materiał opatrzony osobistymi refleksjami autora co do oryginalności i specyfiki odwiedzanych miejsc, pełen jest informacji historycznych, przyrodniczych, gospodarczych i ekonomicznych. Szczególnie dużo miejsca zajmują listy z Kopenhagi, gdzie zauważalna jest antypatia autora do Duńczyków oraz Sztokholmu i Sankt Petersburga. Materiał zawiera również datowany 22 sierpnia 1774 roku list z Elbląga, w którym Wraxall zapoznaje nas z historią miasta liczącego w tamtym okresie około 15.000 mieszkańców, zwraca uwagę na specyfikę osobliwej zabudowy miejskiej oraz wyjątkowe znaleziska archeologiczne (m.in. srebrne zastawy i ozdoby), odkryte w piwnicach ratusza miejskiego.