Beiträge zur Kenntniß der Justizverfassung und juristischen Literatur in den Preussischen Staaten […] Erster Band […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Eisenberg, F.P
  • Stengel, C. L.
Illustracje: 1 Strony: XXII; 426 Sygnatura: 260/1 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Historia prawa państw pruskich
  • Akty prawne państw pruskich
  • Prusy - prawo prowincjonalne
  • Prusy - prawo partykularne
  • Prusy - prawo krajowe
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.01.2021

Opis dokumentu

Beiträge zur Kenntniß der Justizverfassung und juristischen Literatur in den Preussischen Staaten - tom pierwszy publikacji wydanej w  1797 roku w Berlinie, stanowiący przyczynek do wiedzy o literaturze i aktach prawnych w państwach pruskich. Praca zawiera wyciągi, interpelacje reskrypty itp., dotyczące zagadnień z zakresu prawa obowiązującego w Prusach. Dokument obejmuje informacje z zakresu prawa prowincjonalnego, jak również prawa krajowego. W przypadku tego ostatniego, podejmuje się temat jego wpływu na partykularne prawo w poszczególnych częściach państwa Hohenzollernów.