Badania nad rozwojem i genezą potworności złożonych u żółwia błotnego (Emys orbicularis L.)

Typ: Książka Rok publikacji: 1929 Miejsce publikacji: Warszawa Autor:
  • Dehnel, Gustaw
Illustracje: [4] k. tabl. : il. Strony: 68 Sygnatura: L-7012 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Dehnel, Gustaw (1903-1962)
  • Gady
  • Żółw błotny
  • Zoologia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.07.2011

Opis dokumentu

Gustaw Dehnel (1903-1962), zoolog i anatom. Zajmował się anatomią porównawczą drobnych ssaków, ochroną przyrody, embriologią porównawczą ptaków i ssaków, teratologią oraz badaniami krzyżówek międzygatunkowych, m.in. żubra z bydłem domowym. Prowadził badania biologii jastrzębia gołębiarza i sokoła wędrownego, prace związane z ochroną bobrów w dorzeczu Niemna i Prypeci. W okresie okupacji niemieckiej więziony, w obozie jenieckim w Gross-Born (Borne-Sulinowo) w 1939-1945 prowadził wykłady z biologii. Znakomity dydaktyk i popularyzator badań naukowych. Interesował się sokolnictwem. Przełożył na język polski  "Życie zwierząt" A. Brehma (1936).  Autor szeregu prac naukowych, m.in. pracy poświęconej badaniom nad żółwiem błotnym, która stanowiła przedmiot rozprawy doktorskiej. Książka wydana przez Archiwum Nauk Biologicznych TNW, T. II, z. 2., posiada 34 rysunki oraz 4 tablice mikrofotogramów.