Axiomata de Possessione acquirenda [...] proponit Fridericus Agelhorn...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1597 Miejsce publikacji: [S.l.] Autorzy:
  • Agelhorn, Fridericus
  • Crüger, Thimotheus
Sygnatura: Pol.6.II.1326 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Gellhorn, Friedrich von (1536-1603)
  • Krüger, Timotheus (?-1608)
  • Gail, Andreas (1526-1587)
  • Prawo cywilne
  • Debata prawna - 16 w.
  • Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.05.2015

Opis dokumentu

Druk zawiera zapis dysputy z 16 kwietnia 1597 roku, która odbyła się na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. W dyspucie udział wzięli: jako przewodniczący Friedrich von Gellhorn z Kołczyna, śląski szlachcic, ojciec teologa Friedricha von Gellhorna; jako respondent syn Pankracego Krügera, wybitnego filologa, od 1594 r. profesora we Frankfurcie, Timotheus Krüger, który został zamordowany w 1608 roku. Na drugiej stronie znajduje się krótka dedykacja od von Gellhorna dla arystokraty Balthasara von Knobelsdorffa oraz stryjecznych braci noszących to samo imię Georg von Dyherrn, reprezentujących śląską szlachtę. Tezy przedstawione w czasie dysputy dotyczą prawa własności, definicje i argumenty oparte są o prawo rzymskie i okraszone licznymi odwołaniami do dzieł wybitnych jurystów. Rozważania wychodzą od rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami posiadania, a więc faktycznym, opartym na tytule prawnym oraz dzierżeniem, następnie rozważa się szczegółowe kwestie kontrowersyjne, takie jak: czy jedna rzecz może mieć dwóch właścicieli. Wykład przechodzi następnie do omówienia sposobów wejścia w stan posiadania (np. jako spadkobiorca), utrzymania i utraty prawa własności. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.