Auxiliante Redemtore De Fide Abrahami Justificante, ex Gen. XV, 6. & Parall. Rom IV, 3. Abram glaubte dem Herrn/ und das...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1685 Miejsce publikacji: Wittenbergae Autorzy:
  • Mayer, Johann Friedrich
  • Richter, Abraham
Strony: [14] K. Sygnatura: Pol.7.II.2602 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Mayer, Johann Friedrich (1650-1712)
  • Druk teologiczny - 17 w.
  • List do Rzymian, IV, 3.
  • Religia - rozważania - 17 w.
  • Dysputacja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.01.2014

Opis dokumentu

Rozprawa teologiczna przeprowadzona w czerwcu 1685 r. dotyczyła rozważań nad tekstem Księgi Rodzaju: XV, 6. „Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę”. Przymierze Boga z Abrahamem jest w Biblii formą wyrażania relacji miłości łączącej Boga i ludzi. Rozważania dotyczyły również listu do Rzymian św. Pawła, IV, 3. „Dowód biblijny na usprawiedliwienie przez wiarę. Wzorem Abrahama: bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość”. Dyskusję prowadził Johann Friedrich Mayer (1650-1712) – luterański teolog, kaznodzieja, generalny superintendent w Greifswaldzie. W swojej działalności kaznodziejskiej dał się poznać jako przeciwnik synkretyzmu, arminianizmu i papistów, jako ortodoksyjny luteranin był przeciwnikiem pietyzmu. Oponentem w dyskusji o Bożej obietnicy potomstwa, sprawiedliwości, wierności wobec Boga był Abraham Richter. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.2578-Pol.7.II.2620. Dawne sygnatury druku: R.5. Misc.5. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DS. Typ oprawy – biały pergamin (oprawa z japem); okładzina – tektura; krawędzie – barwione; wysunięcie pojedynczych kart lub składek; niewielkie zagniecenia/ubytki/przedarcia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.