Auszug aus Hr. Gottl. Wilhelm Bischoff Lehrbuch der Botanik (Stuttgart 1834) […]

Typ: Rękopis Rok publikacji: 1838-1839 Miejsce publikacji: [ Königsberg ] Strony: 60 K. Sygnatura: RS 86 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Rękopiśmiennictwo - 19 w.
  • Rękopisy - 19 w.
  • Lehrbuch der Botanik - odpis rękopiśmienny - 19 w.
  • Bischoff, Gottlieb Wilhelm (1797-1854)
  • Botanika
  • Organografia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.09.2022

Opis dokumentu

Auszug aus Hr. Gottl. Wilhelm Bischoff Lehrbuch der Botanik (Stuttgart 1834) … - rękopiśmienny odpis z pierwszego wydania podręcznika botaniki (Lehrbuch der Botanik) niemieckiego botanika i profesora uniwersyteckiego Gottlieba Wilhelma Bischoffa (1797-1854). Rękopis został spisany w latach 1838-1839 w Królewcu, a jego treść związana jest z fragmentami podręcznika dotyczącymi organografii, działu morfologii roślin zajmującego się badaniem rozwoju, ukształtowania i funkcjonowania organów roślinnych. Rysunki ilustrujące geometrię kwiatów oparte są o te wydrukowane w podręczniku, ale autor odpisu oddał je w większej skali i dodał kolory. Na karcie tytułowej nazwisko autora odpisu mało wyraźne.