Auszug aus dem Patent und der Instruction vom 2ten April 1803 wegen Abwendung der Viehseuchen und anderer ansteckenden Krankheiten, imgleichen, wie es bey dem eingetretenen Viehsterben gehalten werden soll : zur Belehrung und Achtung für den gemeinen Land

Typ: Książka Rok publikacji: 1804 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: 12 s. Sygnatura: Pol.8.III.2488 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - prawo
  • Rozporządzenia królewskie
  • Instrukcje rolnicze
  • Bydło - rozporządzenia
  • Rolnictwo - prawo
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.01.2018

Opis dokumentu

Wyciąg sporządzony w pięciu rozdziałach, z regulacjami prawnymi i instrukcją z dnia 2 kwietnia 1803 roku w sprawie zapobiegania zarazom bydlęcym i innym chorobom zakaźnym, jak również w przypadku występowania pomoru bydła - sporządzony w celu pouczenia i uwagi dla ogółu ludności wiejskiej. Wyciąg zawiera  ogólne zalecenia i instrukcje zapobiegania oraz sposoby postępowania w przypadku występowania zarazy bydlęcej, innych zwierzęcych chorób zakaźnych bądź wybuchu pomoru bydła, opis objawów charakterystycznych dla stanów chorobowych oraz środków zapobiegawczych (prewencyjnych), sporządzone w formie załączników, jak również kary w przypadku działania wbrew obowiązującym przepisom bądź zaniechania przestrzegania obowiązujących uregulowań i procedur. Dokument sporządzono w Berlinie 24 października 1804 roku. Rozporządzenie dotyczące bydła potwierdził v. Schrötter [na ostatniej stronie obok skrótu A.G.B. (ogólne warunki handlowe) widnieje nazwisko urzędnika państwowego]. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491