Aus Ostpreuβens Geschichte

Typ: Książka Rok publikacji: [ I poł. 20 w.] Miejsce publikacji: Langensalza,Berlin,Leipzig Autor:
  • Strukat, Albert
Strony: 216 Sygnatura: 34845 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie – wydarzenia historyczne
  • Prusy Wschodnie - historia - zasłużone osoby i postacie historyczne
  • Prusy Wschodnie - historia - bitwy i kampanie wojenne
  • Prusy Wschodnie - osadnictwo
  • Prusy Wschodnie – historia gospodarcza
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.09.2018

Opis dokumentu

Poglądowy i przekrojowy materiał dotyczący historii Prus Wschodnich, autorstwa historyka Alberta Strukata opublikowany najprawdopodobniej w I połowie XX wieku. Publikacja stanowi chronologicznie uporządkowany rys historyczny wydarzeń, faktów, miejsc i osób trwale związanych i wpisanych w historię tego regionu. W książce znajdujemy zwięzłe opracowania począwszy od czasów prehistorycznych, aż po plebiscyt zorganizowany na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Sporo miejsca poświęcono opisom bitew i kampanii wojennych toczonych na terenach Prus Wschodnich. Materiał zawiera m.in. relacje: z bitwy po Rudawą (1370), bitwy pod Grunwaldem (1410) – uznawanej w historiografii niemieckiej za pierwszą bitwę pod Tannenbergiem, wojny siedmioletniej (1756-1763), przemarszu przez tereny Prus Wschodnich Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte podczas kampanii w 1812 roku, drugiej bitwy pod Tannenbergiem (bitwy w ramach operacji wschodniopruskiej w 1914 r. między siłami Imperium Rosyjskiego a Cesarstwem Niemieckim) czy tzw. bitwy nad jeziorami mazurskimi (1915) etc. Na kartach książki znajdujemy opisy osób i postaci historycznych związanych z tymi terenami m.in. Św. Wojciecha (niem. Adalbert von Prag) – patrona Prusów, Mikołaja Kopernika (1473-1543), Simona Dacha (1605-1659) czy Immanuela Kanta (1724-1804). Stosunkowo duża ilość informacji dotyczy czasów w dobie panowania zakonu krzyżackiego. Publikacja zawiera zwięzłe opisy rycerstwa, zamków i grodów zakonnych, wojen zakonu krzyżackiego, w tym tzw. wojny głodowej (niem. Hungerkrieg) z 1414 roku etc. W opracowaniu znajdujemy również sporo informacji z dziedziny historii gospodarczej, historii religii (np. powstania biskupstwa warmińskiego) , historii osadnictwa na terenach Prus Wschodnich etc.