Aus der Geschichte des Elbinger Gymnasiums 1535-1935

Typ: Książka Rok publikacji: 1940? Miejsce publikacji: Elbing Autor:
  • Skrey, Fritz
Strony: 120 Sygnatura: IV.9.2.3 Elblag biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Gimnazjum Elbląskie - historia
  • Edukacja - Elbląg - historia
  • Oświata - Elbląg - historia
  • Elbląg - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.03.2009

Opis dokumentu

Druk okolicznościowy, wydany z okazji czterechsetlecia Gimnazjum Elbląskiego (szkoła powstała w 1535 roku, w 1847 stając się pruskim gimnazjum państwowym). Rozdział pierwszy dokumentu, opracowany przez Fritza Skreya, przedstawia historię placówki - od jej początków do roku 1935. Na podstawie tego tekstu prześledzić można wyraźnie drogę, jaką przeszła szkoła od klasycznego, humanistycznego, wolnomyślicielskiego gimnazjum,  w którym osoby o różnych światopoglądach i różnej narodowści, wykładały, na niezwykle wysokim poziomie, do szkoły, której humanistyczny charakter określano mianem "nordycko-północnego", mającej wychowywać młodzież w duchu unowocześnionego " spartanizmu"i której, głównym celem była formacja ideologiczna. Kolejne teksty to wspomnienia byłych gimanzjalistów, o "erach" kolejnych dyrektorów szkoły: Benecke, Toppena, Gronaua, Wundscha i Holtza.Rozdział przedostani traktuje o gimanzjalnym stowarzyszeniu wioślarskim, a ostani jest imiennym wykazem uczniów.Opracowanie wzbogacają liczne ryciny.