Aukcje rotariańskie - katalogi, 1996-2015

Typ: DŻS Rok publikacji: 1996-2015 Miejsce publikacji: Elbląg Sygnatura: DŻS - XV.5.1 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląski Klub Rotary
  • Elbląskie Środowisko Artystów Plastyków
  • Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
  • Elbląg - kultura - 20-21 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.03.2016

Opis dokumentu

W marcu 2016 r. Biblioteka Elbląska otrzymała w darze komplet 20 katalogów Aukcji Rotariańskich z lat 1996-2015. Katalogi  przekazał urzędujący Prezydent Elbląskiego Klubu Rotary - Eugeniusz Kubacki.

Rotary jest najstarszą i jedną z najliczniejszych organizacji służebnych na świecie łączącą liderów różnych profesji i zawodów. Do Polski Rotary dotarło w 1931 roku, aby po wojnie powrócić dopiero w 1989 roku. Od 1993 roku w naszym mieście działa Elbląski Klub Rotary, któremu przyświeca wspólny cel - chęć niesienia pomocy innym (przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych; działalność wspierająca  seniorów; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans etc.) Rotarianom przyświecają takie ideały jak działalność ponad własnymi interesami, umiłowanie pokoju, wysokie standardy etyczne i współpraca między sobą. Wszystko po to, by pomagać innym. Od samego początku działalności zdecydowano położyć szczególny nacisk na pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym przez los. Tej zasadzie elbląski klub pozostaje wierny do dziś, biorąc za motto słowa poety Adama Asnyka : "A ten zwycięzcą, kto drugiemu da najwięcej światła od siebie". Ofiarowana kolekcja katalogów jest dowodem na aktywną działalność Rotarian. Organizowane coroczne aukcje pozwoliły pozyskać dochód, przeznaczony w całości na pomoc chorym i potrzebującym. Wszystkie aukcje były wspólnym przedsięwzięciem Elbląskiego Klubu Rotary i środowiska artystów zrzeszonych w Centrum Sztuki Galeria EL. Katalogi zawierają słowo wstępne oraz krótkie biogramy artystów zaangażowanych w charytatywną działalność. Wśród nich znalazły się m.in.: Adam Alijewicz, Beata Białecka, Łucja Biedunkiewicz, Jerzy Domino, Roman Fus (1960-2007), Włodzimierz Fijałkowski, Krzysztof Grajczak, Piotr Grdeń, Janusz Hankowski, Tadeusz Jarmużewski (1926-1998), Andrzej Szadkowski (1958-1998), Ryszard Tomczyk, Ryszard Rybicki, Zbyszek Opalewski, Isah Gurgurovci i wielu innych artystów z całego kraju. W katalogach znalazły się również liczne zdjęcia prac autorów.