August Ludwig Schlözer’s […] Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts. Achter Theil, Heft XLIII-XLVIII, 1781

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1781 Miejsce publikacji: Göttingen Autor:
  • Schlözer, August Ludwig von
Strony: 392 Sygnatura: 92402/8 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts - zeszyty XLIII-XLVIII
  • Czasopisma niemieckie - 18 w.
  • Publicystyka - 18 w.
  • Historia prasy
  • Schlözer, August Ludwig von (1735-1809)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 16.08.2021

Opis dokumentu

Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts… (Getynga, 1781) - ósma część publikacji, zawierającej kolejne zeszyty (XLIII-XLVIII) periodyku, którego wydawcą był niemiecki historyk, pisarz, pedagog, statystyk i publicysta August Ludwig von Schlözer (1735-1809). Zgodnie z tradycją rodziną, Schlözer rozpoczął studia teologiczne w Wittenberdze (1751). W roku 1754 przeniósł się na Uniwersytet w Getyndze (Georgianę). Od 1755 przebywał w Szwecji. W języku szwedzkim napisał Esej o powszechnej historii handlu i transportu morskiego w czasach najdawniejszych (1758). W roku 1759 powrócił do Getyngi by studiować medycynę, nauki przyrodnicze, prawo i nauki polityczne. W roku 1761 wyjechał do Rosji, gdzie przebywał do roku 1767. Był autorem wielu pism i książek o historii Rosji, został profesorem historii rosyjskiej. Propagował idee Locke'a i Monteskiusza. Krytykował pomysły pedagogiczne, które głosił popularny wówczas Johann Bernhard Basedow. Sprzeciwiał się też historiografii, jako notowaniu wyłącznie wojen i zbrodni (Mordgeschichte). Schlözer poświęcił wiele starań przygotowaniu opisowi historii uniwersalnej, o czym dziś przypominają takie prace jak: Vorstellung einer Universalgeschichte (1772), do której dodał następnie: Haupttheilen im Auszug und Zusammenhange, 2 tomy (Getynga, 1792–1801). Schlözer był również statystykiem, profesorem polityki i redaktorem niniejszego Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts - czasopisma wydawanego w latach 1776-1782 (10 tomów; 60 zeszytów), następnie kontynuowanego jako: A.L. Schlözer's Stats-Anzeigen (1782-1793) w 18 tomach. Schlözer, stał się sławny właśnie jako wydawca tych pism. Miał 4400 subskrybentów, liczbę jak na owe czasy pokaźną. Czasopismo cieszyło się międzynarodową renomą porównywalną z dzisiejszą Der Spiegel, a dzięki nowemu, oświeconemu rozumieniu publicystyki przenikającej społeczeństwo określane jest mianem szczytowych osiągnięć dziennikarstwa politycznego XVIII wieku. Zakres tematyczny periodyku był niezwykle szeroki, obejmował treści historyczne, polityczne, społeczno-gospodarcze etc., opatrzone dodatkowo dużą ilością danych i informacji statystycznych. Teksty publikowane były w różnych językach. Ważne dla Schlözera było zebranie wszystkich informacji, które mogłyby opisać i wyjaśnić warunki panujące w danym kraju. W niniejszym zbiorze (zeszyty XLIII-XLVIII) znajdują się min.: imienny wykaz amerykańskich generałów i oficerów sztabu, dane demograficzne dotyczące prowincji pruskich, dane demograficzne Bawarii, statystki dotyczące armii holenderskiej, historia floty rosyjskiej, hiszpańskie anegdoty, tekst dotyczący jezuitów i ich moralności, recenzje publikacji, bieżące informacje polityczne z miast i państw europejskich, rozporządzenia, fragmenty dzienników podróży, listów i zbiorów korespondencji etc.