Artes Et Imposturae Novi Evangelii Magistrorum Thesibus Comprehensae Discutiendae in Collegio Posnanien[si] Societatis Iesu ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1589 Miejsce publikacji: Posnaniae Autorzy:
  • Prakovius, Melchior
  • Iungius, Hadrianus
Strony: [40] K. Sygnatura: Pol.6.II.226 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Towarzystwo Jezusowe w Poznaniu - 16 w.
  • Junga, Adrian (1550-1607)
  • Druk teologiczny - 16 w.
  • Ewangelia - rozważania - 16 w.
  • Polemika religijna - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.10.2014

Opis dokumentu

Dyskusja na temat Nowej Ewangelii, prowadzona w październiku 1589 r. przez profesora teologii Adriana Junga oraz respondenta - studenta filozofii, MelchioraPrakoviusa. Adrian Jerzy Junga (1550-1607), pochodzenia szkockiego, urodził się w Płońsku. Uczył się w Płońsku, potem jako jezuita w Pułtusku, w Wiedniu, Krakowie. Pracował na dworze biskupa płockiego Piotra Myszkowskiego, toczył dysputy i polemiki religijne m.in. o ofierze mszy św. z Janem Caprinusem i Erazmem Glicznerem. Karta tytułowa druku w ozdobnej stylizowanej ramce. Za str. tyt. dedykacja Hieronima Gostomskiego z Leżenic (?-1609), wojewody poznańskiego, skierowana do Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu. W tekście marginalia oraz zapiski rękopiśmienne. Druk interfoliowany (wstawione czyste kartki pomiędzy strony zadrukowane, na dopiski i poprawki). Wszystkie karty bez zadruku - zapisane komentarzami do omówionych w druku (I-XLV) tez. Druk wydany w oficynie Jana Wolraba (15..- ca 1592) w Poznaniu. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5, U.5. Inne znaki własnościowe: Ex libris Zacharae Bardt Phlae & Medicinae Doctoris - dopisek na karcie tytułowej oraz na przedniej okładzinie. Zewnętrzne oznaczenia: NT, SEP. Druk oraz rękopis. Typ oprawy (materiał) -pergamin ; karta rękopisu użyta jako obleczenie (jęz. niem.) ; oprawa miękka ; wiązania - skórzane (wiązania zachowane fragmentarycznie) ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; średnie zacieki / zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.