Arcus triumphalis serenissimo et uwictissimo primipi Joanni Casimiro Dei ...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1649 Miejsce publikacji: Cracoviae Autor:
  • Biezanowski, Stanisław
Strony: [8] K. Sygnatura: Pol.7.III.301 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Bieżanowski, Stanisław Józef (1628-1693)
  • Gembicki, Jan (1602-1675)
  • Jan II Kazimierz Waza (1609-1672), król Polski
  • Druk okolicznościowy - 17 w.
  • Wiersz okolicznościowy - 17 w.
  • Panegiryk
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.11.2014

Opis dokumentu

Wiersze profesora i historiografa Akademii Krakowskiej Stanisława Józefa Bieżanowskiego ( 1628-1693). W odach łacińskich autor składa swe powinszowania nowokoronowanemu królowi Janowi II Kazimierzowi Wazie (1609-1672) (król Polski w latach 1648-1668). Dnia 20 listopada 1648, po sześciu miesiącach trwającej wolnej elekcji został królem. 17 stycznia 1649 w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński koronował Jana Kazimierza na króla Polski. W maju władca poślubił wdowę po swym bracie, księżniczkę francuską Ludwikę Marię Gonzaga. Stanisław Józef Bieżanowski jest autorem ok. 150 panegiryków, głównie w języku łacińskim. [Specjalizował się w układaniu anagramów, m.in. w utworze „Echo e Polonia Romam tendens” (1670) z liter imienia Elżbiety złożył 100 anagramów. W wieku 22 lat bezpowrotnie stracił wzrok. Pomimo tej ułomności i biedy studiował dalej i w marcu 1655 zdobył tytuł magistra. W 1665 powołano go do Kolegium Mniejszego Akademii Krakowskiej, a rok później otrzymał w nim katedrę poetyki. W 1678 zwolniono go z obowiązku wykładów i dysput w zamian za tworzone panegiryki na rzecz wszechnicy krakowskiej. W styczniu 1689 został historiografem Akademii z fundacji Sebastiana Petrycego. Nad dziejami krakowskiej uczelni pracował do końca życia]. W druku dedykacja skierowana do biskupa krakowskiego, sekretarza królewskiego Jana Gembickiego (1602-1675)- herbu Nałęcz. Za stroną tytułową herb Gembickich (w polu pomłość - sznur ze skręconej słomy z wymłóconego zboża, służący do wiązania snopków), pod herbem sześć linijek wiersza. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.III.281-Pol.7.III.352. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 18. Dawne sygnatury: D.2.Miscell.1. Krawędzie przycięte. Typ oprawy (materiał) – półskórek ; obleczenie – brązowa skóra, papier różowy ; okładziny - tektura ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; średnie deformacje ; średnie zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień ; średni stopień zainfekowania mikroorganizmami ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Uwaga: Pol.7.III.301=E.XIII.100. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.