Archiv für Religionswissenschaft, 1904-1941

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1904-1941 Miejsce publikacji: Leipzig Sygnatura: 010284 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie naukowe - 20 w.
  • Religionznawstwo - czasopisma niemieckie - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.02.2017

Opis dokumentu

Niemieckie czasopismo naukowe z dziedziny religioznawstwa. Ukazywało się w latach  1898–1942. Periodyk założony został przez Thomasa Achelisa (1850-1909), kolejnym redaktorami byli: Albrecht Dieterich (1866-1908), Richard Wünsch (1869-1915) i Otto Weinrich (1886-1976). Czasopismo wydawane było przez oficynę B. G. Teubnera (we Freiburgu, Lipsku, Tybindze i Berlinie). W 1923 r. periodyk połączył się ze  szwedzkim (choć wydawanym w języku niemieckim) czasopismem o tej samej tematyce „Beiträge zur Religionswissenschaft”, wydawanym przez Towarzystwo Religioznawcze w Sztokholmie (Religionswissenschaftliche Gesellschaft Stockholm), które zostało współwydawcą połączonych periodyków. Trzecim współwydawcą czasopisma została w latach dwudziestych XX w. Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft w Nowym Jorku – organizacja wspierająca niemiecką naukę w trudnych dla Niemiec po I wojnie światowej gospodarczo i moralnie czasach.  Fuzje te spowodowały umiędzynarodowienie charakteru periodyku. W piśmie ukazywały się przyczynki na temat religii chrześcijańskich oraz nie- i przedchrześcijańskich. Po 1933 r. nastąpiło przesunięcie akcentów – czasopismo zaczęło koncentrować się na wierzeniach germańskich. Czasopismo zawiera czarno-białe fotografie i ilustracje – w tekście i na oddzielnych tablicach. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1904-1913, 1915, 1926-1936, 1938, 1941.