Apologia breuis Iohannis Iacobi Grynaei in qva primvm respondet ad criminationes Iacobi Andreae nuper editas in scripto cuius titulum auctor esse voluit: Confutatio Disputationis de Coena Domini Heydelbergae 4. Aprilis, 1584 habita [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1584 Miejsce publikacji: [Heidelbergae] Autor:
  • Grynaeus, Johann Jakob
Strony: [ 2 ]; 86 Sygnatura: SD.XVI.820 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 16 w.
  • Teologia - 16 w.
  • Apologia
  • Eucharystia
  • Andreae, Jacob (1528-1590)
  • Grynaeus, Johann Jakob (1540-1617)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.07.2023

Opis dokumentu

Apologia szwajcarskiego profesora teologii Johanna Gryneusa (1540-1617) będąca odpowiedzią na oskarżenia niemieckiego teologa Jakoba Andrei, jakie zawarł najpierw na piśmie, a następnie w czasie dysputy naukowej, która miała miejsce na uniwersytecie w Heidelbergu 4 kwietnia 1584 roku. Tematem spornym było szeroko dyskutowane ówcześnie właściwe rozumienie sakramentu Eucharystii. W drugiej części apologii Gryneus wspomina także o późniejszych oszczerstwach i sofizmatach Andrei, które miały stać się przedmiotem obrad sądu synodalnego. Właściwą apologię poprzedza krótka programma (zawezwanie) i przedmowa do czytelnika, w której autor odnosi się do sytuacji na dyspucie i całej działalności Andrei. Oponent, w przeciwieństwie do kryptokalwina Gryneusa, opowiadał się za luterańską wizją Kościoła. Sama apologia ma formułę teologicznego wykładu, w którym autor prezentuje i argumentuje swoje teologiczne poglądy. Pismo opatrzone zostało sygnetem drukarskim Matthiasa Harnischa prezentującym róg obfitości wraz z łacińskim wezwaniem “chroniona wiara czyni zamożnym”. Jest to aluzja do drukowanych przez niego dzieł filipistów. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.818- SD.XVI.824.