Apolloni Pergaei De sectione rationis libri duo ex arabico Msto latine versi. Accedunt ejusdem de sectione spatii libri duo restituti [...] Praemittitur Pappi Alexandrini praefatio ad VIInum Collectionis Mathematicae [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1706 Miejsce publikacji: Oxonii Autorzy:
  • Apoloniusz z Pergi
  • Pappus z Aleksandrii
  • Halley, Edmond
Strony: [ 10 ]; LIV; 168; [ 2 ] Sygnatura: 93726 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Matematyka starożytna
  • Traktat geometryczny
  • Pappus z Aleksandrii (III/IV w.n.e.)
  • Halley, Edmond (1656-1742)
  • Apoloniusz z Pergi (ok. 260 p.n.e.- ok. 190 p.n.e.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.11.2022

Opis dokumentu

Pierwsze wydanie łacińskiego przekładu De sectione rationis i De sectione spatii Apoloniusza z Pergi autorstwa Edmonda Halleya. Tekst oryginalny (przez długie lata uważany za zaginiony) przetrwał tylko w języku arabskim w formie częściowo zniszczonego rękopisu. Halleyowi udało się odtworzyć i przetłumaczyć go bez znajomości języka arabskiego, dysponując jedynie kilkoma fragmentami łacińskiego tłumaczenia i uwagami Pappusa z jego zbioru Synagoge (podręcznik starożytnej geometrii), który odwołuje się do częściowo zaginionych dzieł innych matematyków. De sectione rationis i De sectione spatii to jedne z pomniejszych dzieł Apoloniusza będące ćwiczeniami z algebry geometrycznej (wyznaczania proporcjonalnych odległości między trzema punktami na trzech przecinających się liniach). Halley dołączył do dzieła przedmowę z VII księgi zbioru Pappiusza wraz z jego uwagami dotyczącymi prac matematycznych Apolloniusza. Przekład poprzedza dedykacja adresowana do innego brytyjskiego matematyka Henry’ego Aldricha.