Anfangsgründe der Naturlehre. Entworfen von Johann Christian Polykarp Erxleben […] Sechste Auflage. Mit Verbesserungen und vielen Zusätzten von G.C. Lichtenberg […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1794 Miejsce publikacji: Göttingen Autor:
  • Erxleben, Johann Christian Polycarp
  • Lichtenberg, Georg Christoph
Illustracje: 8 Strony: LXVI; 773; [ 31 ] Sygnatura: 93645 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Nauki przyrodnicze - 18 w.
  • Podstawy nauk przyrodniczych - 18 w.
  • Fizyka – 18 w.
  • Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799)
  • Erxleben, Johann Christian Polycarp (1744-1777)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.06.2022

Opis dokumentu

Anfangsgründe der Naturlehre (Getynga, 1794)  - szóste wydanie „Podstaw nauk przyrodniczych” niemieckiego uczonego, specjalizującego się w fizyce, mineralogii, chemii, weterynarii i historii naturalnej Johanna Christiana Polycarpa Erxlebena (1744-1777), opublikowane już po śmierci autora, poprawione i uzupełnione aktualnymi dodatkami przez niemieckiego profesora fizyki Georga Christopha Lichtenberga (1742-1799). Obszerna publikacja Erxlebena wydana został po raz pierwszy w 1772 roku i doczekała się kilku kolejnych wydań. W opracowaniu autor koncentruje się przede wszystkim na wyjaśnieniu zagadnień będących przedmiotem zainteresowania współczesnej nam fizyki (nauk fizycznych), która wraz z historią naturalną (botanika, zoologia, mineralogia), astronomią, chemią i geografią stanowiła podstawę szeroko pojętych nauk przyrodniczych. W kolejnych rozdziałach omówieniu poddane zostają m.in. najbardziej fundamentalne i uniwersalne prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii (ciało, właściwości ciał, zależności i oddziaływania między ciałami, ruch ciał, powietrze i jego właściwości fizyczne, światło, magnesy i siły magnetyczne itd.) oraz zagadnienia związane z poszczególnymi działami fizyki : statyką, mechaniką, hydrostatyką, elektrycznością etc. Ostatnie rozdziały (12-13) „Podstaw nauk przyrodniczych” poświęcone są zagadnieniom z zakresu geografii, traktowanej jako nauka o ziemi oraz astronomii.